:

Vad är lägsta timlönen i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är lägsta timlönen i Sverige?
  2. Hur mycket är en normal timlön?
  3. Hur mycket tjänar en nyexaminerad ekonom?
  4. När får man lön enligt kollektivavtal?
  5. När kommer nya lönen Kommunal 2021?

Vad är lägsta timlönen i Sverige?

Lägsta timlön för arbetstagare som fyllt 17 år: Fr om 2017-09-01: 83,50 kr/tim. Fr om 2018-09-01: 85,50 kr/tim och Fr om 2019-04-01: 87,50 kr/tim. Lägsta timlön för arbetstagare som fyllt 16 år: Fr om 2017-09-01: 74 kr/tim.

Hur mycket är en normal timlön?

Genomsnittlig timlön och lönespridning, arbetare privat sektor

Timlön
KönAntalGenom-snitt
Totalt5 700166,10
Kvinnor18 200169,80
Män65 000174,10

Hur mycket tjänar en nyexaminerad ekonom?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2019 var 31 000 kr. Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat.

När får man lön enligt kollektivavtal?

Det vanligaste datum för utbetalning är den 25:e i varje månad. Vilken dag som lönen ska betalas ut på arbetsplatsen står normalt i ditt anställningsavtal.

När kommer nya lönen Kommunal 2021?

Ny lön från 1 april utbetalas 27 april. Lönemotiveringssamtal ska genomföras och kan påbörjas direkt efter avslutad förhandling med respektive chef. Ny lön ska meddelas senast 9 april. Om inget annat nämns vid förhandlingstillfället.