:

Hur många sjöar finns det i Gotland?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många sjöar finns det i Gotland?
 2. Vad heter största sjön på Gotland?
 3. Vad heter Gotlands sjöar?
 4. Vad heter träsk på gotländska?
 5. Har Gotland berg?
 6. Vad kännetecknar Gotland?
 7. Kan man bada i Bästeträsk?
 8. Kan heta träsk i Norrland?
 9. Vad finns det för vilda djur på Gotland?
 10. Hur ser naturen ut på Gotland?

Hur många sjöar finns det i Gotland?

Äldre kartor uppvisar en stor mängd sjöar (på Gotland kallade träsk) och våtmarker på Gotland. Som en följd av omfattande utdikningar under 1800- och början av 1900-talen försvann många av dessa grunda sjöar och Gotland har idag endast runt 50 sjöar med vattenspeglar större än 1 hektar.

Vad heter största sjön på Gotland?

Området, kallat Bunge Ducker, eller Ojnareskogen, ligger precis intill två Natura 2000-områden och Gotlands största sjö, Bästeträsk.

Vad heter Gotlands sjöar?

 • Alnäsa träsk.
 • Bondans träsk.
 • Broträsk.
 • Bästeträsk.
 • Dämba träsk.
 • Fardume träsk.
 • Farnavik.
 • Hageby träsk.

Vad heter träsk på gotländska?

Insjöar kallas träsk på Gotland, och havet kallar vi sjön De gotländska sjöarna eller träsk, som de kallas på Gotland, är grunda och sällan djupare än två meter.

Har Gotland berg?

Två stora fornborgar med nedrasade rester efter gamla murverk finns på den norra delen av berget. Lindeberget består av en markant inlandsklint som höjer sig högt över det flacka landskapet söder om Lojstahajd. Bergets platå har en påtagligt kullig yta och ligger på en höjd av mellan 51 och 63 meter.

Vad kännetecknar Gotland?

Kännetecknande för gutniskan är bevarandet av de gamla diftongerna, till exempel au i auge/auga (öga), haust (höst) och mauso (fluga). Diftongen ai som redan under vikingatiden i de flesta nordiska fornspråk ändrades till ei och i större delen av svenskan till e kvarstod i gutniskan, t. ex. stain (sten), bain (ben).

Kan man bada i Bästeträsk?

Man kan med fördel vandra runt i reservatet och njuta av omgivningen runt Blå lagunen. Sedan går det även att bada i dricksvattentäkten Bästeträsk i närheten, säger han.

Kan heta träsk i Norrland?

Djupträsk, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland66.50713°N 16.68798°Ö Klarträsk, sjö i Gällivare kommun och Lappland67.28121°N 20.03657°Ö

Vad finns det för vilda djur på Gotland?

Många vanliga däggdjur, som älg, grävling och vessla, saknas på Gotland. För närvarande finns inte heller någon viltlevande vildsvinsstam på ön.

Hur ser naturen ut på Gotland?

Gotlands natur varierar mellan klapperstens- och sandstränder, lummiga ängen, raukar, branta klintkanter, karga alvarmarker, senvuxna tallskogar, fågelrika våtmarker och mycket mer. Människan har med sina betande husdjur format landskapet i tusentals år. ... Vi har ett stort ansvar att bevara öns unika natur.