:

Får man fiska röding i Vättern?

Innehållsförteckning:

  1. Får man fiska röding i Vättern?
  2. Får man fiska från land i Vättern?
  3. Finns det öring i Vättern?
  4. Hur många fiskar får man ta upp i Vättern?
  5. Finns det räkor i Vättern?

Får man fiska röding i Vättern?

Ska man fiska röding då är det till Vättern man ska bege sig för det är i där, Sveriges näst största sjö¸ som man kan hitta Sveriges största bestånd utav röding. På senhösten så är det ett fantastiskt skådespel när fisken leker.

Får man fiska från land i Vättern?

Observera att allt fiske inom 100 meter från fasta redskap och fiskodlingar är förbjudet. Begreppet öppen strand är av gammalt ursprung och unikt för Vättern. Regeln innebär att Du får bedriva trollingfiske och dragrodd på enskilt vatten utanför öppen strand.

Finns det öring i Vättern?

Öringen i Vättern är liksom rödingen en ursprunglig art som funnits i sjön sedan istiden. Den storvuxna öring (även kallad vätternlax) som tidigare fanns i Vättern och lekte i Motala ström försvann i samband med utbygganden av Motala kraftverk 1918.

Hur många fiskar får man ta upp i Vättern?

Fångstbegränsning. I Vänern får sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax och öring per fiskare fångas och behållas under ett dygn. I Vättern får sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax, röding och öring per fiskare fångas och behållas per dygn.

Finns det räkor i Vättern?

Även pungräkor (Mysis relicta) konkurrerar periodvis med siklöjorna om födan (se vidare i Årsskrift 2008). Det saknas dock kunskap om mängden pungräkor i Vättern över åren. Den tredje vanligt förekommande pelagiska bytesfisken är storspigg (figur 3). Arten förekommer nära ytan och bildar täta stim.