:

Hur vill du arbeta för att bevara en god livskvalité för en person som drabbats av demenssjukdom Vad ska du tänka på?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vill du arbeta för att bevara en god livskvalité för en person som drabbats av demenssjukdom Vad ska du tänka på?
 2. Vad bör du tänka på i ditt förhållningssätt när det gäller aktiviteter för äldre och speciellt för personer med en demenssjukdom?
 3. Hur kan man hjälpa en person med demens?
 4. Vilka lagar och bestämmelser arbetar du efter i vård och omsorg av en person med demenssjukdom?
 5. Vad är viktigast att tänka på när man anordnar aktiviteter för personer med demenssjukdom?
 6. Vad är livskvalitet för dementa?
 7. Vilka aktiviteter för dementa?
 8. Vad ska man tänka på när man jobbar med dementa?
 9. Hur ska man bemöta en person med demens?
 10. Hur är dementa?

Hur vill du arbeta för att bevara en god livskvalité för en person som drabbats av demenssjukdom Vad ska du tänka på?

Att arbeta personcentrerat är en av grundförutsättningarna för en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Vid personcentrerad vård och omsorg sätter man personen och inte demenssjukdomen i fokus. Det är människan som är viktigast, inte diagnosen.

Vad bör du tänka på i ditt förhållningssätt när det gäller aktiviteter för äldre och speciellt för personer med en demenssjukdom?

Tänk på att känslan av trygghet och samhörighet kan förmedlas utan ord. Man behöver inte prata för att förstå varandra. Fånga personens känslor. Försök inte tvinga henne/honom att minnas.

Hur kan man hjälpa en person med demens?

Ta inte ett ilsket beteende som personligt. Personen är kanske inte nödvändigtvis arg på dig. Var positiv, uppmuntra, tala långsamt och lugnande. Undersök omgivningen och anpassa den för att undvika liknande situationer.

Vilka lagar och bestämmelser arbetar du efter i vård och omsorg av en person med demenssjukdom?

Lag och rätt

 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. ...
 • Socialtjänstlagen (SOL) ...
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ...
 • Patientsäkerhetslagen (PSL) ...
 • Tandvårdslagen (TVL) ...
 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Vad är viktigast att tänka på när man anordnar aktiviteter för personer med demenssjukdom?

Aktiviteten ska givetvis anpassas efter vad personen klarar av. Fysisk aktivitet och utevistelse har högsta prioritet (prioritet 1). Möjligheten att få vistas utomhus är en viktig del av en god boendemiljö. för personer med demens i särskilt boende får en medelstark rekommenda- tion av Socialstyrelsen.

Vad är livskvalitet för dementa?

Vad livskvalitet är varierar från person till person eftersom upplevelsen är subjektiv (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006). Livskvalitet vid demenssjukdomar innefattar olika aspekter av personens liv, såsom fysisk hälsa, funktionella tillstånd, kognitiv förmåga och socialt välbefinnande.

Vilka aktiviteter för dementa?

Det är bra både med vanlig gymnastik, och att röra på sig genom förflyttningar (resa sig, gå med mera), och rörelser för att sköta sin personliga vård (tvätta sig, klä sig, äta). Fysisk aktivitet rekommenderas alltså enligt Nationella riktlinjer som en daglig aktivitet för personer med demenssjukdom.

Vad ska man tänka på när man jobbar med dementa?

 1. Var stödjande. Se till att personen med demenssjukdom förstår att du lyssnar och att du försöker förstå vad han/hon vill säga. ...
 2. Efterhand som demenssjukdomen fortskrider ökar utmaningen för mig som vårdare. Att kommunicera är viktigt, oavsett hur svårt det är. ...
 3. Repetera. Om personen inte svarar; vänta ett tag.

Hur ska man bemöta en person med demens?

Så kommunicerar du med personer med demenssjukdom

 1. Var en god lyssnare och försök förstå vad han/hon vill säga. ...
 2. Prata aldrig förbi eller ”över huvudet” eller påpeka brister inför andra. ...
 3. Undvik att prata om sådant som kan ge obehagskänslor. ...
 4. Tänk på att känslan av trygghet och samhörighet kan förmedlas utan ord.

Hur är dementa?

Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt.