:

Vad tror du påverkar om din röst är ljus eller mörk?

Innehållsförteckning:

  1. Vad tror du påverkar om din röst är ljus eller mörk?
  2. Hur kommer rösten fram?
  3. Hur får man djup röst?
  4. Hur kan rösten låta?
  5. Varför Målbrottet?
  6. Vad heter det när man sjunga väldigt ljust?
  7. Var sitter rösten?
  8. Hur förstärks rösten?
  9. Kan man få djupare röst?
  10. Varför har vissa hes röst?

Vad tror du påverkar om din röst är ljus eller mörk?

Hur ljus eller mörk en röst är beror bland annat på stämbandens svängningsfrekvens. Långa och kraftiga stämband svänger långsammare än korta och tunna, och eftersom långa personer tenderar att ha långa stämband har de vanligen en mörkare röst.

Hur kommer rösten fram?

Röst bildas när luften pressas ut genom luftstrupen så att stämbanden vibrerar. Det bildas en ton. Hur tonen låter beror på hur långa eller spända stämbanden är. Män har därför mörkare röst än kvinnor då deras struphuvud är större och längre.

Hur får man djup röst?

Ta ton genom att blåsa i öppningen. Memorera tonen och häll sen ut nån deciliter av vattnet och ta ton igen. Tonen blir djupare eftersom resonansutrymmet blivit större. På ett liknande sätt fungerar det med struphuvudets placering.

Hur kan rösten låta?

Den kraft med vilken luften pressas ut ur lungorna och upp mellan stämbanden avgör röstens styrka, och ljudet kan förändras genom att man rör på tungan och läpparna. På så sätt kan vi forma ljud till olika vokaler och konsonanter, så att vi kan göra oss förstådda när vi talar med varandra.

Varför Målbrottet?

Struphuvudet växer och stämbanden blir längre vilket gör att rösten mörknar och blir djupare, det är det som brukar kallas för målbrottet. Det sker hos både tjejer och killar. Men killars röst förändras mer än tjejers och det kan göra det svårt att kontrollera rösten.

Vad heter det när man sjunga väldigt ljust?

Röstlägen är egentligen inte förknippade med sångarens kön. I gosskörer sjunger pojkar sopran och både pojkar och vuxna män kan där sjunga altstämman. När vuxna män sjunger alt kallas de altister eller countertenorer.

Var sitter rösten?

Stämbanden, eller stämläpparna som de också kallas, är två slemhinneveck som sitter i struphuvudet. När du sjunger bildas tonen genom att stämbanden vibrerar av luft från lungorna. Stämbanden kan inte bara skapa ljud utan även kontrollera ljudets tonhöjd.

Hur förstärks rösten?

Röstklangen uppstår vid röstljudens vidare passage genom mun, näsa och bihålor. Här uppstår den resonans som ger rösten fyllighet. Vissa frekvenser, de så kallade formanterna, förstärks och bidrar till att ge rösten dess speciella klangfärg.

Kan man få djupare röst?

Det finns också sätt att operera för att rösten ska bli mörkare, men den typen av operation görs inte i Sverige. Rösten kan istället bli mörkare genom att man tar testosteron och/eller tränar rösten med hjälp av en logoped (röstspecialist). Du kan läsa mer om röstträning här.

Varför har vissa hes röst?

Det är vanligt att bli hes i samband med en förkylning. En annan orsak kan vara att du har överansträngt rösten. Du som röker kan bli hes under en lång tid. En del läkemedel med kortison som du andas in kan också orsaka heshet.