:

Finns det harr i Vättern?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det harr i Vättern?
  2. Finns det gös i havet?
  3. Vilket djup går gösen på?
  4. Var finns det gös?
  5. När ska man fiska harr?
  6. Var fiskas Röding?

Finns det harr i Vättern?

Harren i Vättern hittar man oftast vid långgrunda stränder med grus/sand och stenbotten. Fisken går ofta nära land, vilket gör den åtkomlig för bland annat flugfiske från land. ... Runt Gränna/Visingsö finns det även harr och längs hela västsidan av sjön finns många bra platser.

Finns det gös i havet?

Gösen (Sander lucioperca) förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

Vilket djup går gösen på?

På våren fiskar vi på ett djup kring 2 m till 7 m och när vattnet blir varmare får vi leta ännu djupare, 5-15m. Ungefär från midsommar och fram till september är trolling på frivattnet väldigt effektivt.

Var finns det gös?

Gösens naturliga utbredning i (a) Nordeuropa och (b) Sverige. Gösen förekommer i sjöar, svagt strömmande vattendrag och i kusternas brackvattenom- råden.

När ska man fiska harr?

Harren hugger glatt på pimpelspö under våren och är sedan på hugget långt in på hösten. Flugfisket efter harr anses av många vara det mest spännande fiske man kan ägna sig åt.

Var fiskas Röding?

I Sveriges mer sydliga delar så finns rödingen i djupa stora sjöar, som tex. Vättern och Sommen, men det finns även ett antal andra och mindre sjöar med restbestånd ända ner i Bohuslän, Värmland och Östergötland. Tyvärr finns det också ett antal sjöar som nyligen i modern tid mist sitt rödingbestånd.