:

Är Fairtrade trovärdigt?

Innehållsförteckning:

  1. Är Fairtrade trovärdigt?
  2. Vad är Fairtrade för märkning?
  3. Vem är det som bestämmer vad som får bli rättvisemärkt?
  4. Vilka produkter finns Fairtrade på?
  5. Vem kontrollerar Fairtrade?
  6. Vilka bestämmelser gäller för att en vara ska få märkas med Fairtrade?
  7. Vad finns det för argument för att använda Fairtrade?
  8. Var kommer Fairtrade ifrån?
  9. Vem står bakom Fairtrade?
  10. Vad gör Fairtrade?

Är Fairtrade trovärdigt?

Trovärdigheten avgör Fairtrade är en internationell certifiering för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att konsumenter ska kunna lita på och hitta Fairtrade-märkta varor är trovärdigheten avgörande, både för varumärket och för certifieringen.

Vad är Fairtrade för märkning?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av varor som har producerats med respekt för mänskliga rättigheter. ... Fairtrade-märkningen innebär bland annat att: Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.

Vem är det som bestämmer vad som får bli rättvisemärkt?

För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Kriterierna skiljer sig åt beroende på om de gäller odlare inom småskaligt jordbruk eller anställda på plantager.

Vilka produkter finns Fairtrade på?

I svenska butiker kan du hitta en mängd olika Fairtrade-märkta varor. Det kan till exempel vara kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, honung, godis, snacks, vin, rosor, bollar, bananer och annan färsk frukt.

Vem kontrollerar Fairtrade?

Det fristående kontrollorganet Flocert ansvarar för kontroll och certifiering av plantager och kooperativ. Flocert kontrollerar även exportörer och importörer för att Fairtrade ska kunna garantera var en vara kommer från, något som kallas spårbarhet.

Vilka bestämmelser gäller för att en vara ska få märkas med Fairtrade?

Fairtrades svarta produktmärkning För råvaror som bananer, kaffe, rosor, ris, honung och socker måste 100 procent av innehållet vara Fairtrade-certifierat för att varan ska få märkas. Om en honungsproducent till exempel blandar Fairtrade-certifierad honung med icke-certifierad honung, får den inte Fairtrade-märkas.

Vad finns det för argument för att använda Fairtrade?

Fairtrade bidrar till att producenter, genom utbildning och ökade ekonomiska resurser, kan minska sin klimat- och miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel genom att tillämpa hållbara jordbruksmetoder, återplantera träd och hantera sitt avfall, minska användningen av bekämpningsmedel samt energi- och vattenresurser.

Var kommer Fairtrade ifrån?

I första hand är det råvaror från jordbruk i länder med utbredd fattigdom som Fairtrade-märks. Majoriteten av de Fairtrade-märkta varorna är livsmedelsprodukter som till exempel kaffe, godis och vin. Men även varor som bollar, rosor och bomull kan vara Fairtrade-märkta.

Vem står bakom Fairtrade?

I Sverige representeras Fairtrade International av Fairtrade Sverige som består av ett aktiebolag, Fairtrade Sverige AB, som ägs av Landsorganisationen (LO) och Svenska kyrkan samt Föreningen för Fairtrade som har ett fyrtiotal medlemsorganisationer, däribland studieförbund, biståndsorganisationer, kyrkor och ...

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade bidrar till att producenter, genom utbildning och ökade ekonomiska resurser, kan minska sin klimat- och miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel genom att tillämpa hållbara jordbruksmetoder, återplantera träd och hantera sitt avfall, minska användningen av bekämpningsmedel samt energi- och vattenresurser.