:

Vem tjänar på hög inflation?

Innehållsförteckning:

 1. Vem tjänar på hög inflation?
 2. Vilka bolag tjänar på inflation?
 3. Vad händer om inflationen är hög?
 4. Vad räknas in i inflationen?
 5. Vad händer med en nominell skuld om inflationen är hög?
 6. Vad är en reporänta?
 7. Kan man köpa guld på Avanza?
 8. Vad är en Realräntefond?
 9. Hur påverkas ekonomin i samhället av en hög inflation?
 10. Vad gör Riksbanken om inflationen blir för hög?

Vem tjänar på hög inflation?

Människor påverkas på olika sätt och ofta fördelas pengarna ojämnt i samhället. En del hushåll tjänar på den medan andra förlorar. Hög inflation gynnar först och främst låntagare eftersom inflationen urholkar värdet på lånet. Sparare däremot förlorar pengar eftersom värdet på det sparade beloppet minskar.

Vilka bolag tjänar på inflation?

Tre vinnare på högre inflation

 • ”Pricing power”: Bolag med monopolliknande ställning, mindre priskänsliga varor eller marknadsledande ställning är vinnare. ...
 • Finanssektorn: Banker brukar gynnas i en miljö med stigande inflation och stigande räntor, framför allt då räntekurvan blir brantare.

Vad händer om inflationen är hög?

En hög inflation innebär att priserna hela tiden stiger vilket gör att jag får mer pengar i plånboken. 2. En hög inflation leder till osäkerhet bland hushåll och företag, konkurrenskraften mot andra länder minskar vilket inte är bra för exporten.

Vad räknas in i inflationen?

Man mäter inflationen genom att räkna ut hur mycket konsumentpriserna har ökat under en 12-månadersperiod. Om inflationen är 2 procent innebär det att konsumentpriserna är 2 procent högre än de var för 12 månader sedan.

Vad händer med en nominell skuld om inflationen är hög?

Hur påverkar inflationen din ekonomi? Förenklat kan man säga att en hög inflationstakt gör att det blir dyrare att konsumera, värma upp sin bostad och förflytta sig, men att den har en positiv effekt för den som har lån. Ju högre inflation och ju längre löptid, desto mindre blir ditt lån värt.

Vad är en reporänta?

Reporäntan är Riksbankens styrränta och vårt huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen.

Kan man köpa guld på Avanza?

Avanza erbjuder ett index som direkt följer priset på guld (i amerikanska dollar på oz). Detta är förmodligen det mest direkta sättet att investera i guld, bortsett från att faktiskt köpa fysiskt guld och förvara det hemma. Vill du investera lite mer indirekt i guld finns det flera andra alternativ.

Vad är en Realräntefond?

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer som ger ränteavkastning även vid stigande inflation.

Hur påverkas ekonomin i samhället av en hög inflation?

Hög inflation medför också att det blir en förändring i inkomstfördelningen. Det blir mindre lönsamt att spara eftersom pengarna man har på banken minskar i värde. Samtidigt är det bra att ha lån då dessa minskar i värde. Låntagare vinner och sparare förlorar.

Vad gör Riksbanken om inflationen blir för hög?

Om Riksbanken bedömer att de behöver dämpa det framtida inflationstrycket höjs reporäntan. Eftersom bankernas utlåningsräntor följer reporäntan så leder det till en minskad investeringsvilja, dämpad konsumtion och sjunkande börskurser. Det minskar i sin tur det allmänna efterfrågetrycket och då även inflationen.