:

Vilket är det skattemässiga värdet på företagets anläggningstillgångar vid utgången av 2020?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket är det skattemässiga värdet på företagets anläggningstillgångar vid utgången av 2020?
 2. Måste man göra skattemässiga avskrivningar?
 3. Vilka inventarier får inte skrivas av?
 4. Får man göra överavskrivningar på goodwill?
 5. Hur mycket får man skriva av?
 6. Vad är ingående skattemässigt värde?
 7. Vad är förändring av överavskrivningar?
 8. När ska en inventarie börja skrivas av?
 9. Måste inventarier skrivas av?
 10. Vad kan skrivas av?
 11. Vad är räkenskapsenlig avskrivning?
 12. Vad är en anläggningstillgång?
 13. Hur bokförs anläggningstillgångar?

Vilket är det skattemässiga värdet på företagets anläggningstillgångar vid utgången av 2020?

Företagets skattemässiga avskrivning blir då 20 % av det kvarvarande anskaffningsvärdet för inventarier för vart och ett av åren.

Måste man göra skattemässiga avskrivningar?

Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. För att avdraget ska medges ska man göra motsvarande avskrivning i räkenskaperna och avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.

Vilka inventarier får inte skrivas av?

Bokföra avskrivningar och värdeminskningar (bokföring med exempel) ... Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument.

Får man göra överavskrivningar på goodwill?

Kan man göra överavskrivning på goodwill? Ja, enligt Inkomstskattelagen (IL) 18 kap är goodwill också inventarier.

Hur mycket får man skriva av?

Det bokförda värdet för inventarierna ska vara lika med det värde du redovisar i deklarationen, det vill säga det skattemässiga värdet. Du får skriva av med högst 25 procent. Huvudregeln är att du får skriva av inventarierna med högst 30 procent av avskrivningsunderlaget.

Vad är ingående skattemässigt värde?

Ett skattemässigt restvärde är alltså det som inte redan avskrivits (kostnadsförts) av exempelvis en tillgång. Det som finns kvar att göra avskrivningar på. För vidare rådgivning rekommenderar jag att vända dig till Skatteverket.

Vad är förändring av överavskrivningar?

Med överavskrivning menas skattemässiga avskrivningar som överstiger de planenliga avskrivningarna. ... Om den ackumulerade överavskrivningen enligt årets beräkning blir högre än den som finns uppbokad från föregående år är det tillåtet att öka den ackumulerade avskrivningen med mellanskillnaden.

När ska en inventarie börja skrivas av?

Inventarier med ekonomisk livslängd på högst tre år Det är du som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år. Observera att tre år inte är någon avskrivningstid, utan endast en bedömningstid.

Måste inventarier skrivas av?

Det bokförda värdet för inventarierna ska vara lika med det värde du redovisar i deklarationen, det vill säga det skattemässiga värdet. Du får skriva av med högst 25 procent. Huvudregeln är att du får skriva av inventarierna med högst 30 procent av avskrivningsunderlaget. Det finns ingen alternativ kompletteringsregel.

Vad kan skrivas av?

Avskrivning av inventarier är en av många frågor som hanteras i ett bokslut, men vad innebär det egentligen? ... De här kallas för tillgångar eller inventarier och ska skrivas av, något som kan vara förvirrande för många eftersom avskrivning av inventarier bara händer i bokföringen, inte på bankkontot.

Vad är räkenskapsenlig avskrivning?

 • Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. Avskrivningar av inventarier bokförs månadsvis i den löpande bokföringen. Man talar då om den redovisningsmässiga avskrivningen. Den redovisningsmässiga avskrivningen är baserad på inventariernas förväntade ekonomiska livslängd.

Vad är en anläggningstillgång?

 • En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i en rörelse. Anläggningstillgångar delas in i underkategorier Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas.

Hur bokförs anläggningstillgångar?

 • Anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 10, 11, 12 eller 13 och förbrukningsinventarier bokförs i kontogrupp 54. Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar Kontogrupp 11 - Byggnader och mark Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar