:

Hur vet man om man har skrumplever?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man om man har skrumplever?
  2. Hur länge kan man leva med en skrumplever?
  3. Vad kan man göra åt skrumplever?
  4. Kan skrumplever gå tillbaka?
  5. Vad är refraktär ascites?

Hur vet man om man har skrumplever?

I det första stadiet av sjukdomen är vanliga symtom att man blir trött, att man ofta är illamående och att man går ner i vikt. I ett senare stadie av skrumplever kan huden och även ögonvitorna bli gulaktiga. Urinen brukar bli mörkare än vanligt och avföringen är gråvit.

Hur länge kan man leva med en skrumplever?

Prognos. Medianöverlevnaden vid skrumplever är cirka två år (räknat från diagnostillfället) om en eller flera komplikationer (gulsot, ascites, varixblödning eller encefalopati) föreligger när diagnosen ställs. Om komplikationer saknas vid diagnostillfället är medianöverlevnaden längre än tolv år.

Vad kan man göra åt skrumplever?

Om alkoholberoende är orsaken till skrumplever får du hjälp med att sluta dricka. Du kan också få behandling mot specifika symtom, såsom läkemedel mot klåda, eller vätskedrivande läkemedel om du har svullna ben och fötter. Om medicinsk behandling inte lyckas, är levertransplantation ett alternativ.

Kan skrumplever gå tillbaka?

Hur länge du kan leva med skrumplever beror på hur skadad levern är och på om du slutar dricka alkohol och annat som kan skada levern ytterligare. Om skadan på levern är begränsad och inte skadas mer kan du leva länge med skrumplever.

Vad är refraktär ascites?

En patient med cirros och ascites utsöndrar 70-80 mmol/dygn via urinen och 10 mmol via svettning. Vid refraktär ascites är förmågan att utsöndra natriumklorid försämrad till nivåer under 10 mmol/dygn. Diagnostisk buktappning. Kontrollera LPK, polymorfnukleära leukocyter (poly), samt albumin i ascitesvätskan.