:

Kan man se anmälda läkare?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man se anmälda läkare?
  2. Är läkaren legitimerad?
  3. Hur många läkare arbetar i Sverige?
  4. Vem får kalla sig läkare?
  5. Hur kan man kolla upp en läkare?
  6. Är apotekare hälso och sjukvårdspersonal?
  7. Vad innebär läkare med förordnande?
  8. När får läkare sin legitimation?
  9. Hur många läkare har Sverige?
  10. Hur många läkare finns det i Zimbabwe?

Kan man se anmälda läkare?

Som huvudregel är uppgifterna i HOSP-registret offentliga, men om det finns särskild anledning att anta att den registrerade eller någon närstående till denne lider men om en uppgift röjs skyddas den uppgiften av sekretess.

Är läkaren legitimerad?

Läkarlegitimation är ett intyg som utfärdas av Socialstyrelsen till den läkare som tagit läkarexamen, fullgjort allmäntjänstgöring samt besitter "sådana personliga egenskaper" som yrkesutövningen kräver.

Hur många läkare arbetar i Sverige?

Det finns idag cirka 44 000 legitimerade och yrkesverksamma läkare i Sverige. Varje år utexamineras cirka 1 500 framtida läkare från de sju universiteten i Sverige som bedriver läkarutbildning.

Vem får kalla sig läkare?

Läkare är den person som har avlagt läkarexamen vid universitet efter genomgånget yrkesprogram. Därefter kan den examinerade anställas som läkare. I dagligt tal tituleras läkare ofta doktor, vilket egentligen är titeln som tilldelas den som har avlagt doktorsexamen vid ett universitet eller en högskola.

Hur kan man kolla upp en läkare?

Sök vårdpersonalsinformation. I Lexbase databas över legitimerad vårdpersonal och veterinärer kan du enkelt söka på personer genom för- eller efternamn, personnummer samt yrkesinriktning.

Är apotekare hälso och sjukvårdspersonal?

Apoteken är en del av hälso- och sjukvården Apotekare, receptarier och annan apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar, är hälso- och sjukvårdspersonal i lagens mening och står därmed under IVO:s tillsyn.

Vad innebär läkare med förordnande?

Ett särskilt förordnande innebär att en läkare som inte har legitimation får en behörighet att utöva läkaryrket för en viss tjänst under en viss tid. Läkaren kan inte utöva läkaryrket utanför förordnandets ram.

När får läkare sin legitimation?

Till exempel tog det 2018 i genomsnitt 36 månader för nyexaminerade läkare att få sin legitimation, jämfört med 30,5 månader 2008. 2018 fick 66 procent legitimation inom 36 månader efter examen, jämfört med 80 procent 2008.

Hur många läkare har Sverige?

Ungefär 20 olika administrativa källor bidrar med yrkesuppgifterna i registret och de viktigaste källorna är lönestruktursstatistik för privat och offentlig sektor. År 2018 var 34 604 personer registrerade som sysselsatta inom hälso- och sjukvården som läkare av olika rang och med olika specialiteter.

Hur många läkare finns det i Zimbabwe?

Men i södra Sudan är det som i många andra länder i Afrika; det finns en läkare för 100 000 invånare. I Zimbabwe har tre fjärdedelar av alla läkare och sköterskor emigrerat. I Zambia, som har utbildat 600 läkare, finns 50 stycken kvar som praktiserar sitt yrke. I Ghana har hälften av läkarna flyttat.