:

Är det mycket skog i Närke?

Innehållsförteckning:

  1. Är det mycket skog i Närke?
  2. Hur är skogen indelad?
  3. Vad är det för natur i Närke?
  4. Hur stor är Närke?
  5. Hur många sjöar har Närke?
  6. Hur är skogen uppbyggd?
  7. Vad består den svenska skogen av?
  8. Hur många städer är det i Närke?
  9. Vilka landskap gränsar Närke till?

Är det mycket skog i Närke?

I västra delen av Närke finns en markerad bergshöjd, Kilsbergen, som också fortsätter in i Värmland och Västmanland. I Kilsbergen återfinns Närkes högsta topp, Tomasbodahöjden, 298 meter över havet Där återfinns också Lekebergslagen. Söder om Kilsbergen vidtar skogen Tiveden, och där går gränsen mot Västergötland.

Hur är skogen indelad?

Den svenska skogen Skogen ser också olika ut från plats till plats beroende på hur man skött skogen under årens lopp. Landet är indelat i flera vegetationszoner. De ädla lövträden, till exempel bok och ek, växer inte naturligt norr om Dalälven. En annan viktig faktor är den så kallade vegetationsperioden.

Vad är det för natur i Närke?

Vid Närkes södra gräns finns den stora skogen Tiveden. Det är Sveriges sydligaste stora naturskyddsområde.

Hur stor är Närke?

4 126 km² Närke/Area Närke är ett landskap i Svealands inland. Ytan är 4 126 km², minst i Svealand. Närke gränsar i sydväst till Västergötland, i nordväst till Värmland, i norr till Västmanland, i öster till Södermanland och i sydöst till Östergötland. Den äldre stavningen Nerike lever kvar bland annat i tidningen Nerikes Allehandas namn.

Hur många sjöar har Närke?

Sjöarnas storlek och artrikedom varierar med landskapet och miljön. I Örebro län finns totalt cirka 1 640 sjöar. De flesta sjöar är små, men cirka 125 sjöar är större än 1 km². I länet fungerar de flesta av de större sjöarna som regleringsmagasin - dammar - till vattenkraftverk.

Hur är skogen uppbyggd?

Skogen i Sverige anses som de flesta andra vara skiktad, det vill säga uppbyggd av olika höjdlager. Längst ner, strax ovan förnan, finns bottenskiktet, som innehåller mossor, lavar och svampar. ... Typen av skog varierar. Den svenska skogen består av cirka 75 % kulturskog och knappt 25% naturskog.

Vad består den svenska skogen av?

Så här ser den svenska skogen ut Hela 83 procent av den svenska skogsmarken täcks av barrskog, blandskog till 12 procent och ren lövskog till 5 procent. Virkesvolymen utgörs av gran till 40 procent, därefter kommer tall med 39 procent följt av björk med 13 procent och övriga lövträdslag med 8 procent, se figur 5.

Hur många städer är det i Närke?

Fakta om Närke I sydväst mot Västergötland ligger Tiveden, i nordöst ligger den karakteristiska bergsryggen Kilsbergen, åt sydost Tylö skog och åt norr mot Västmanland ligger Käglan. I Närke finns städerna Örebro, Kumla och Askersund, samt en rad mindre orter.

Vilka landskap gränsar Närke till?

Närke är ett landskap i Svealands inland. Ytan är 4 126 km², minst i Svealand. Närke gränsar i sydväst till Västergötland, i nordväst till Värmland, i norr till Västmanland, i öster till Södermanland och i sydöst till Östergötland. Den äldre stavningen Nerike lever kvar bland annat i tidningen Nerikes Allehandas namn.