:

Vilka symtom och tecken hör ihop med levercirros?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka symtom och tecken hör ihop med levercirros?
 2. Vilka komplikationer kan uppstå vid levercirros?
 3. Kan man bli frisk från levercirros?
 4. Är skrumplever dödligt?
 5. Hur vet jag om min lever är skadad?
 6. Kan leverproblem ge klåda?
 7. Hur länge lever man med cirros?
 8. Hur dör man av skrumplever?
 9. Varför drabbas många alkoholister av skrumplever?
 10. Vad är dekompenserad levercirros?

Vilka symtom och tecken hör ihop med levercirros?

När du har haft levercirros ett tag kan du få de symtom som tillsammans kallas för gulsot: Huden och ögonvitorna blir gula....Det är vanligt att få ett eller flera av följande symtom i början, när leverns funktion blir sämre:

 • Du blir trött.
 • Du mår illa.
 • Du minskar i vikt.
 • Du får ont i magen.

Vilka komplikationer kan uppstå vid levercirros?

Ascites, hepatisk encefalopati, varicerblödning, ikterus eller bakteriell infektion innebär ofta inga eller lindriga kliniska symtom. Trötthet, klåda, blödningsbenägenhet och avmagring förekommer. Ofta ses ökad infektionskänslighet med recidiverande bakteriella infektioner (UVI, pneumoni).

Kan man bli frisk från levercirros?

Hur länge kan man leva med skrumplever? Hur länge du kan leva med skrumplever beror på hur skadad levern är och på om du slutar dricka alkohol och annat som kan skada levern ytterligare. Om skadan på levern är begränsad och inte skadas mer kan du leva länge med skrumplever.

Är skrumplever dödligt?

Dödligheten vid skrumplever är hög – efter fem år har hälften av dem som fått sin diagnos avlidit. Varje år drabbas tio personer på 100 000.

Hur vet jag om min lever är skadad?

Symtom på leverskada Trötthet och minskad aptit. Gulsot (gulfärgad i hud eller ögonvita) Viktnedgång och sjukdomskänsla. Vätska i buken och blodiga kräkningar.

Kan leverproblem ge klåda?

Det upptäcks oftast pga försämrade levervärden. Trötthet är ett generellt vanligt symtom. PBC ger ofta klåda. Sent i sjukdomsförloppet när man utvecklat en skrumplever kan är symtom som inkluderar klåda, gula ögonvitor, vätska i bukhålan samt blödningar från magsäcken uppstå.

Hur länge lever man med cirros?

Patienter med kompenserad cirros har en medianöverlevnad på 9 år och mer än 12 år om de kvarstannar i det kompenserade stadiet. Femårsöverlevnaden vid kompenserad cirros är 75 % och vid dekompenserad cirros 25 %.

Hur dör man av skrumplever?

När man har skrumplever så är levern skadad och den friska levervävnaden har börjat ersättas av ärrvävnad. Levern får svårare att rena kroppen från gifter. När levern inte klarar av att rena kroppen blir sjukdomen livshotande.

Varför drabbas många alkoholister av skrumplever?

Levern får svårare att rena kroppen från gifter. När levern inte klarar av att rena kroppen blir sjukdomen livshotande. Skrumplever kan bero på att man har druckit för mycket alkohol under en längre tid eller om man har haft en långvarig leverinflammation. Till exempel hepatit B eller hepatit C.

Vad är dekompenserad levercirros?

Dekompenserad cirros innebär uppkomst av ascites, hepatisk encefalopati, ikterus eller blödning från varicer. Detta sker årligen hos 5-7 % av patienter med kompenserad cirros. Vid dekompenserad cirros sjunker den biokemiska syntesförmågan, vilket avspeglas i stigande B-PK(INR) och sjunkande S-albumin.