:

Vad är trollsländor bra för?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är trollsländor bra för?
  2. Varför lever trollsländor i en dag?
  3. Hur stor kan en trollslända bli?
  4. Hur gamla kan trollsländor bli?
  5. Vad gör trollsländor på vintern?
  6. Vad äter en slända?
  7. Vilken insekt lever bara en dag?
  8. Hur överlever trollsländor vintern?
  9. När kommer Trollsländorna?
  10. Vad äter en Trollsländelarv?

Vad är trollsländor bra för?

Forskarna såg då att trollsländorna har tiotals olika insektsgrupper på menyn. Resultaten belyser med en hittills ouppnådd precision trollsländornas ställning i naturens näringsväv. Trollsländorna är talrika och ganska stora insekter. Som fullvuxna behärskar de luftrummet som toppredatorer bland de ryggradslösa djuren.

Varför lever trollsländor i en dag?

Det är en myt att sländorna lever bara en dag. Dagsländan lever flera månader under vattnet som larv. Som vuxen fullbildad slända lever den sällan mer än en eller några dagar. En trollslända kan leva i flera månader från äggstadiet tills den blir vuxen och dör.

Hur stor kan en trollslända bli?

Storleken inom ordningen varierar från ett vingspann på mindre än 20 millimeter till ett vingspann på över 160 millimeter. En av de minsta trollsländorna är Agriocnemis pygmaea med ett vingspann på bara 18 millimeter. Störst är Megaloprepus caerulatus som har ett vingspann på 190 millimeter.

Hur gamla kan trollsländor bli?

Den fullbildade sländan kan leva från några veckor (flick- och jungfrusländor) till mellan en och två månader (egentliga trollsländor) . I dag känner man till ungefär 5700 arter av trollsländor . En stor del av dessa lever dock endast i tropikerna, och i Europa har hittills bara 138 arter observerats .

Vad gör trollsländor på vintern?

Det finns två arter vinterflicksländor i Europa. Båda övervintrar som ni kanske vet som ”fullvuxna”, till skillnad från alla andra arter av trollsländor, vilka spenderar vintern som larver eller ägg.

Vad äter en slända?

Det motsvarar ungefär ett kilo insektsmassa, eller 700 000 medelstora myggor, visar forskning från Åbo universitet och SLU. De glupska flicksländorna i studien fångade och åt framförallt olika typer av myggor, men också ett stort antal andra insekter. Resultaten bygger på dna-analyser och märkning av sländor.

Vilken insekt lever bara en dag?

Dagsländorna lever som larver i vatten under några månader innan det är dags för deras enda dag som flygande sländor.

Hur överlever trollsländor vintern?

Det finns två arter vinterflicksländor i Europa. Båda övervintrar som ni kanske vet som ”fullvuxna”, till skillnad från alla andra arter av trollsländor, vilka spenderar vintern som larver eller ägg.

När kommer Trollsländorna?

Årets första trollsländor kan ses redan i slutet av april. I samarbete med Trollsländeföreningen presenterar vi här en guide till de sex vanligaste arterna som kan hittas redan på våren. Även om det är lättast att se många trollsländor under högsommaren så finns det arter som är aktiva även i svalare väder.

Vad äter en Trollsländelarv?

Trollsländor är rovdjur som äter levande byten. Trollsländelarverna äter andra vattenlevande djur som mygglarver, småfisk, grodyngel och andra trollsländelarver. De vuxna, flygande trollsländorna äter andra insekter som flugor, knott, mygg, fjärilar och mindre trollsländor.