:

Finns det buddhistiska nunnor?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det buddhistiska nunnor?
 2. Vilka två stora inriktningar finns det inom buddhismen?
 3. Vad är en lekman inom buddhismen?
 4. Vad kan ske i ett buddhistiskt kloster?
 5. Vad förvaras i Templens stupor?
 6. Hur många gudar finns det inom buddhismen?
 7. Vilka är de tre största riktningarna inom buddhismen?
 8. Vilka levnadsregler finns inom buddhismen?
 9. Vad är buddhismens grundtankar?
 10. Hur är det att leva som Buddhist?
 11. Varför avstå från att vara buddhist?
 12. När började buddhismen uppstå?
 13. Varför är buddhismen en religion utan någon gud?

Finns det buddhistiska nunnor?

Sangha: I Östasien syftar sangha i regel på den buddhistiska gemenskapen av munkar och/eller nunnor. Bland västvärldens buddhister kan begreppet ibland syfta på hela den buddhistiska gemenskapen (inkl. munkar, nunnor och lekmän).

Vilka två stora inriktningar finns det inom buddhismen?

Det finns två stora riktningar inom buddhismen. De kallas mahayana (det stora hjulet) och theravada (det lilla hjulet). Ibland talas det också om en tredje riktning som kallas vajrayana (diamantfarkosten).

Vad är en lekman inom buddhismen?

Lekmännen hjälper munkarna med deras materiella behov såsom mat, kläder, och så vidare, medan munkarna ger lekmännen andlig och moralisk vägledning. För lekmännen kan munkarna sägas vara ett ”fält av meriter”, då lekmän anses samla på sig god karma (merit) genom att ge gåvor till munkarna.

Vad kan ske i ett buddhistiskt kloster?

I både kristna och buddhistiska kloster lovar munken eller nunnan, att leva i celibat. Det betyder att man inte gifter sig och inte har några sexuella relationer. Munkar och nunnor får inte heller äga någonting, mer än det allra nödvändigaste. De bor i klostret, äter enkla måltider och klär sig i klosterdräkt.

Vad förvaras i Templens stupor?

Centralt i en stupa är den kupolliknande, i huvudsak massiva kullen eller byggnaden (på en kvadratisk bas) som rymmer ett relikskrin. ... En stupa är även en symbol för en Buddhas upplysta sinne. Varje del av stupan symboliserar en aspekt av Buddhas lära.

Hur många gudar finns det inom buddhismen?

Buddhister tror inte på gudar.

Vilka är de tre största riktningarna inom buddhismen?

Efter Buddhas död utbröt tvister mellan hans lärjungar om hur man skulle tolka läran. Med tiden blev åsiktsskillnaderna så stora att anhängarna splittrades i tre skolor, theravada, mahayana och så småningom vajrayana.

Vilka levnadsregler finns inom buddhismen?

De är som följer:

 • Jag avstår från att döda.
 • Jag avstår från att ta vad som inte är givet.
 • Jag avstår från sexuell aktivitet.
 • Jag avstår från falskt tal.
 • Jag avstår från att inta alkohol och droger som leder till oaktsamhet.
 • Jag avstår från att äta efter den förbjudna tiden (efter 12.00)

Vad är buddhismens grundtankar?

Buddhismens lära betonar att det främst är genom etiska handlingar (karma) som buddhisten kan nå upplysning (nirvana). De fyra ädla sanningarna om duhkha ("lidandet") - inklusive den åttafaldiga vägen - utgör kärnan i den buddhistiska läran.

Hur är det att leva som Buddhist?

 • hur är det att leva som buddhist? 1 Man får inte döda något levande 2 Man får ej ta det som inte är givet (Stjäl inte) 3 Missbruka ej sexualiteten 4 Avstå från alkohol eller icke receptbelagda droger 5 Avstå från falskt tal (Ljug ej)

Varför avstå från att vara buddhist?

 • Avstå från att ta emot guld, silver eller annat av värde (Gäller enbart inom Theravada grenen) Annars finns det inga absoluta livsregler för att leva som buddhist, förutom de fem som nämns ovan.

När började buddhismen uppstå?

 • Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i Södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner.

Varför är buddhismen en religion utan någon gud?

 • Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha.