:

Hur många manliga barnmorskor finns det i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många manliga barnmorskor finns det i Sverige?
  2. Får killar jobba som barnmorska?
  3. Hur många män är barnmorska?
  4. Hur många barnmorskor finns det i Sverige 2020?
  5. Hur många manliga sjuksköterskor finns det?
  6. Hur många legitimerade sjuksköterskor finns det i Sverige?
  7. Hur många förlossningar för att bli barnmorska?
  8. Hur många år för att bli barnmorska?
  9. Hur många arbetar som barnmorska?
  10. Hur mycket får män i lön som barnmorska?

Hur många manliga barnmorskor finns det i Sverige?

TrollhättanLennart Thorstensson är en av Sveriges 41 manliga barnmorskor, jämfört med 8 424 kvinnliga.

Får killar jobba som barnmorska?

– Det är män som jobbar på vanliga medicinavdelningar och de är extremt på vidareutbildningen till barnmorska.

Hur många män är barnmorska?

Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få, under 1 procent, så de syns inte i procentuträkningen.

Hur många barnmorskor finns det i Sverige 2020?

I Sverige finns totalt 8 533 legitimerade barnmorskor, enligt Socialstyrelsens senaste siffror. Av dessa är 7 630 aktiva, 17,7 procent av Sveriges barnmorskor arbetar alltså inte inom yrket. 6 001 barnmorskor var i slutet av 2020 anställda i landets regioner, totalt utgör dessa 4 470 faktiska helårsarbetare.

Hur många manliga sjuksköterskor finns det?

Omkring tio procent av alla sjuksköterskor är män. Lägst andel män finns bland distriktssköterskor, skolsköterskor och barnsjuksköterskor. Flest män hittar man bland ambulanssjuksköterskor. Att inte mer har hänt kan bero på att sjuksköterskeyrket är slitigt och relativt lågavlönat.

Hur många legitimerade sjuksköterskor finns det i Sverige?

Drygt 126 000 legitimerade och sysselsatta (grund- och specialistsjuksköterskor). Drygt 110 000 inom hälso- och sjukvården, varav 88 % kvinnor och 12 % män, 82 % i offentlig sektor och 18 % i privat sektor. 3,5 % av sysselsatta i hälso- och sjukvården var 67 år eller äldre.

Hur många förlossningar för att bli barnmorska?

Där ingår bland annat totalt sju veckors praktik på en barnmorskemottagning, en vecka på ungdomsmottagning och en 17 veckor lång praktik, i tre omgångar, på en förlossningsavdelning. – Man måste ha hand om 50 förlossningar själv, innan man blir legitimerad.

Hur många år för att bli barnmorska?

Sjuksköterskeutbildning vid högskola/universitet 180 poäng (3 år). Legitimation utfärdad av Socialstyrelsen – rätt att praktisera som sjuksköterska (RN). Barnmorskeutbildning vid högskola universitet/90 poäng (1½ år) magisterexamen.

Hur många arbetar som barnmorska?

Antal anställda i Sverige

RegionAntal anställda som barnmorska eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige6300
Stockholm och Stockholms län1500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län430

Hur mycket får män i lön som barnmorska?

Barnmorskors lön Rekommenderad ingångslön 34 650 kronor per månad. 10 år efter examen är medianlönen på drygt 38 850 kr per månad. 20 år efter examen är medianlönen drygt 41 500 kr per månad.