:

Kan tvångstankar försvinna?

Innehållsförteckning:

 1. Kan tvångstankar försvinna?
 2. Kan man bli av med OCD?
 3. Vad är en tvångstanke?
 4. Hur man behandlar OCD?
 5. Varför har jag tvångstankar?
 6. Hur kan tvångstankar uppstå?
 7. Vad triggar OCD?
 8. Hur hanterar man någon med OCD?
 9. Vad är ett tvång?
 10. Vad kan tvångstankar leda till?

Kan tvångstankar försvinna?

Ofta både tvångstankar och tvångshandlingar Att utveckla ett tvångssyndrom är inget som händer plötsligt, utan något som sker över tid. Det vanliga är att det börjar när barn är mellan 10 och 17 år. En period med tvångstankar och tvångshandlingar kan gå över av sig själv.

Kan man bli av med OCD?

Många patienter med lindrigare OCD blir helt friska, och även med svår OCD kan man bli betydligt bättre. Isabell Gunnarssonhadeenvissbenägenhetförtvångs- tankar och tvångshandlingar redan som barn, men det var när hon var 28 år som sjukdomen slog till på allvar.

Vad är en tvångstanke?

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.

Hur man behandlar OCD?

Tvångssyndrom kan behandlas med läkemedel och olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT), ensamt och i kombination:

 • Antidepressiva läkemedel som kallas för SSRI kan hjälpa. ...
 • Samtalsbehandling kan hjälpa både vid tvångstankar och tvångshandlingar.

Varför har jag tvångstankar?

Det är inte helt känt varför man får OCD. Forskning har visat att OCD kan ärvas inom familjer, men även att händelser i livet (som till exempel stress) kan ha en påverkan. OCD brukar kvarstå på grund av att man gör sina tvångshandlingar.

Hur kan tvångstankar uppstå?

Tvångstankarna uppstår nämligen när du försöker undvika dem. Tvångstankar kan också uppstå när du försöker att undvika de känslor som kommer i samband med tankarna. Ju mer du försöker undvika den obehagliga tanken eller känslan, desto mer kommer den tillbaka.

Vad triggar OCD?

En livskris eller stor omställning i livet kan också bidra till utvecklingen. Det är också vanligt vid tvångssyndrom att det finns annan problematik samtidigt. Det kan till exempel vara kopplat till depression, generaliserat ångestsyndrom eller Tourettes syndrom.

Hur hanterar man någon med OCD?

Goda råd

 1. Skaffa kunskap om sjukdomen och lär dig känna igen symtomen.
 2. Ställ inte för stora krav på den sjuke under ”dåliga dagar”. ...
 3. Ge stöd och beröm framstegen, även de små.
 4. Sätt gränser och behåll friska familjerutiner.

Vad är ett tvång?

Tvångstankar kan vara tankar eller fantasier som kommer fast du inte vill det. Tankarna kan kännas meningslösa, obehagliga eller göra att du får stark ångest eller känner äckel. Här är några exempel på vad tankarna kan handla om: Du är orolig för att du har glömt att låsa dörren eller stänga av spisen.

Vad kan tvångstankar leda till?

En biologisk förklaring är att det vid tvångssyndrom finns en högre aktivitet i vissa områden i hjärnan, och att brister eller överskott av signalsubstanser i hjärnan stör förmågan att kunna växla mellan tankar och beteenden. En livskris eller stor omställning i livet kan också bidra till utvecklingen.