:

Finns Mugwort i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Finns Mugwort i Sverige?
 2. Var finns Gråbo?
 3. Hur sprids Gråbo?
 4. Vart växer malört?
 5. Är gråbo ett gräs?
 6. Kan man bli hög av gråbo?
 7. Vad är gråbo allergi?
 8. När är pollen som värst?
 9. Kan gråbo vara Crossboss?
 10. Är gråbo giftigt?

Finns Mugwort i Sverige?

Gråbopollen finns i luften från juli till början av september. Allergi mot gråbopollen är inte ovanligt i Sverige men förekommer i lägre frekvens än björk- och gräspollenallergi.

Var finns Gråbo?

Gråbo blommar från slutet av juli. Gråbo, Artemisia vulgaris, är en ört som tillhör släktet malörter (Artemisia). Den är rikligt förekommande längs vägkanter och på allehanda tillfälliga skräpmarker.

Hur sprids Gråbo?

Eftersom gråbo inte har särskilt starka färger är det få insekter som sprider dess pollen. Därför producerar växten istället stora mängder pollen under en längre tid för att föröka sig, vilket kan orsaka besvär för gråboallergiker.

Vart växer malört?

Malört är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige. Den växer vid gårdar, på skräpmark (ruderatmark) och i vägkanter.

Är gråbo ett gräs?

Alla gräsarter är vindpollinerade och gräs är tillsammans med björk och gråbo våra tre stora pollenallergen. Gräsen, familjen Poaceae, är en mycket välanpassad växtgrupp och vi har i Sverige över 100 vilda gräsarter dokumenterade.

Kan man bli hög av gråbo?

Pollenhalterna är i norr mestadels låga, ibland måttliga, men i söder uppnås så gott som varje säsong höga halter åtminstone någon gång. Pollenproduktionen är stor och mest pollen sprids i växtens närhet och mängden pollen kan lokalt bli mycket hög. Därför är det av stor vikt att hålla efter gråbo t. ex.

Vad är gråbo allergi?

En del personer som är allergiska mot gråbo reagerar även mot vissa livsmedel. Symtomen kan variera, men vanligast är att du känner klåda i mun och svalg, i ögon eller ansikte eller att du får besvär från mag-tarmkanalen. I enstaka fall kan du få en allvarligare reaktion.

När är pollen som värst?

– Pollensäsongen pågår från mars till september beroende på vilken typ av pollen man är allergisk mot, men många upplever det som värst under våren, säger Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

Kan gråbo vara Crossboss?

Synonymer till gråbo

 • buris,
 • bynkstabba,
 • bönrot,
 • gråböna,
 • gråbynke,
 • växt,
 • förort.

Är gråbo giftigt?

Pollen av gråbo är allergiframkallande hos många människor. I Sverige är gråbo allmän upp till Västerbotten och saknas helt endast i fjällen.