:

Vilken medicin är bäst mot kärlkramp?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken medicin är bäst mot kärlkramp?
 2. Vilken behandling ges för att förebygga kärlkramp?
 3. Är det farligt att ta nitroglycerin?
 4. Kan kärlkramp försvinna?
 5. Hur vet man om man har kärlkramp?
 6. Varför ges nitroglycerin Sublingualt?
 7. Hur visar sig kärlkramp?
 8. Hur kan man behandla kärlkramp?
 9. När ska man använda nitroglycerin?
 10. Kan man överdosera nitroglycerin?
 11. Vad är symtom vid kärlkramp?
 12. Kan du behandla kärlkramp med olika läkemedel?
 13. Vad är skillnaden mellan hjärtinfarkt och kärlkramp?
 14. Hur kan man minska smärtan vid kärlkramp?

Vilken medicin är bäst mot kärlkramp?

Vid kärlkramp, liksom vid högt blodtryck, används selektiva betablockerare i första hand. Ofta används något läkemedel som innehåller bisoprolol, atenolol eller metoprolol. Icke-selektiva betablockerare påverkar förutom hjärtat och blodkärlen även luftvägarna och andra organ.

Vilken behandling ges för att förebygga kärlkramp?

Läkemedel är den vanligaste behandlingen mot kärlkramp. Behandlingen minskar påfrestningarna på hjärtat, minskar syreförbrukningen och ökar blodflödet i kranskärlen. Läkemedlet gör också att du får mindre ont, blir mindre andfådd och mindre trött. Du får även andra läkemedel som till exempel nitroglycerin.

Är det farligt att ta nitroglycerin?

De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder Nitroglycerin kan få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck, hjärtklappning eller ansiktsrodnad. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen.

Kan kärlkramp försvinna?

Kärlkramp kan behandlas med hjälp av läkemedel och operationer. Man ger ofta läkemedel som syftar till att minska påfrestningarna på hjärtat och öka blodflödet i kranskärlen. Men även förändring av levnadsvanor kan påverka utvecklingen av kärlkramp.

Hur vet man om man har kärlkramp?

Smärta i bröstet är ett vanligt symtom vid kärlkramp, men behöver inte vara det enda symtomet. Kvinnor kan också uppleva illamående, andfåddhet och smärta i buken i stället för tryckkänsla i bröstkorgen.

Varför ges nitroglycerin Sublingualt?

VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Nitrolingual är en munspray med nitroglycerin som aktiv substans. Nitrolingual utvidgar blodkärlen och minskar på så sätt belastningen på hjärtat och hjärtats syrebehov. Nitroglycerin tas snabbt upp av blodet genom munslemhinnan och effekten inträder snabbt.

Hur visar sig kärlkramp?

Smärta i bröstet är ett vanligt symtom vid kärlkramp, men behöver inte vara det enda symtomet. Kvinnor kan också uppleva illamående, andfåddhet och smärta i buken i stället för tryckkänsla i bröstkorgen.

Hur kan man behandla kärlkramp?

Vid kärlkramp ges blodproppsförebyggande läkemedel som minskar blodplättarnas tendens att klumpa ihop sig, betablockerare som minskar hjärtmuskelns syrebehov genom att sänka blodtrycket och dämpa hjärtrytmen samt ibland även ett kärlvidgande läkemedel som kallas kalciumantagonist.

När ska man använda nitroglycerin?

Nitroglycerin tas snabbt upp av blodet genom munslemhinnan och effekten inträder snabbt. Nitrolingual används vid: Behandling av tillfällig kärlkramp (angina pectoris) och förebyggande av angina som orsakas av ansträngning, t ex fysisk ansträngning eller någon annan situation som tidigare kunnat orsaka angina.

Kan man överdosera nitroglycerin?

Om du har tagit för stor mängd av Nitroglycerin Orion 08) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom av överdosering är kraftig ansiktsrodnad, kraftig huvudvärk, yrsel, snabb hjärtfrekvens, andnöd, lågt blodtryck och svimning samt i sällsynta fall blåaktig hud och blåaktiga slemhinnor.

Vad är symtom vid kärlkramp?

 • Symtom vid kärlkramp. Det är vanligt att du får något av följande symtom om du har kärlkramp: Ett tryck mitt över bröstet, ofta vid ansträngning. Andfåddhet som kommer i samband med ansträngning. En känsla av att det är trångt i bröstet.

Kan du behandla kärlkramp med olika läkemedel?

 • Kärlkramp behandlas nästan alltid med olika läkemedel. Dessa kan minska besvär som bröstsmärta och andfåddhet när du anstränger dig. Dessutom kan risken för hjärtinfarkt i framtiden minska. När läkaren har konstaterat eller starkt misstänker att du har kärlkrampfår du oftast börja med läkemedel direkt.

Vad är skillnaden mellan hjärtinfarkt och kärlkramp?

 • Skillnaden i symtom mellan kärlkramp och hjärtinfarkt. Bröstsmärta vid kärlkramp och vid hjärtinfarkt liknar varandra, men den senare är mer intensiv och långvarig. En typisk kärlkrampsattack är relativt kort och varar i regel högst tio minuter. Symtomen vid hjärtinfarkt är ofta mer långvariga – över 20 minuter.

Hur kan man minska smärtan vid kärlkramp?

 • Ett sätt att minska smärtan vid kärlkramp är att ge det kärlvidgande medlet nitroglycerin som snabbt får blodkärlen att vidgas. Därigenom minskar hjärtats arbete och syrebehov och en pågående kärlkrampsattack kan avbrytas.