:

Vilken kommun har mest hästar?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken kommun har mest hästar?
  2. Hur många hästar i Sverige 2020?
  3. Hur många hästar finns det i Sverige?
  4. Hur många äger häst i Sverige?
  5. Vilken är Sveriges hästtätaste kommun?
  6. Hur många hästar finns i Vallentuna?
  7. Hur många registrerade hästar i Sverige?
  8. Hur många hästar är registrerade i Sverige?

Vilken kommun har mest hästar?

Flest hästar finns i Skåne (58 100 st) följt av Västra Götalands län (56 400 st) som tillsammans står för en tredjedel av landets hästar. I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige.

Hur många hästar i Sverige 2020?

31 841 hästar/ponnyer med aktiv tävlingslicens 2020 (att jämföra med 35 ).

Hur många hästar finns det i Sverige?

Antal hästar Antalet hästar i Sverige 2016 har skattats till 355 500, vilket är en minskning med 2 % jämfört med år 2010. Dock är förändringen inte statistiskt säkerställd. Läs mer om statistiskt säkerställd under ”Fakta om statistiken” på sidan 19.

Hur många äger häst i Sverige?

Det är ungefär lika många som 2010 då undersökningen gjordes förra gången. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. 355 500 hästar är 24 690 fler än antalet mjölkkor som 20 810. (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket att antalet hästar var 303 100-328 100 stycken.

Vilken är Sveriges hästtätaste kommun?

Idag bor det drygt 18 000 personer i Bodens tätort och ca 10 000 till i kommunens tillhörande byar. I Norrbotten finns det i dagsläget uppskattningsvis 6000 st hästar, Boden är norra Sveriges hästtätaste ort, både i absoluta tal och räknat per invånare.

Hur många hästar finns i Vallentuna?

I Vallentuna är var femte invånare häst. Och i Mönsterås mås det.

Hur många registrerade hästar i Sverige?

Landets ca 360 000 hästar och den omsättning de ger upphov till levererar drygt 6 miljarder i moms och spelskatt. Bidraget till BNP är 0,5 procent.

Hur många hästar är registrerade i Sverige?

Landets ca 360 000 hästar och den omsättning de ger upphov till levererar drygt 6 miljarder i moms och spelskatt. Bidraget till BNP är 0,5 procent.