:

Vilka växter är förbjudna att ha på sin mark?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka växter är förbjudna att ha på sin mark?
 2. Vilka blommor är invasiva?
 3. Vilka växter är förbjudna i Sverige?
 4. Hur sprider sig lupiner?
 5. Varför växer lupiner vid vägkanten?
 6. Vad du än gör Gräv inte bort Parkslide?
 7. Är invasiva?
 8. Vilka lupiner är invasiva?
 9. Finns det vilda minkar i Sverige?
 10. Hur får man bort Jättebalsamin?

Vilka växter är förbjudna att ha på sin mark?

Förbjudna växter som måste bort

 • Gudaträd 'Ailanthus altissima': Ett träd som sprider sig både med frön och med rotskott. ...
 • Gul skunkkalla 'Lysichiton americanus': Kallaväxt som kan bli ett stort problem i känsliga miljöer som stränder, kärr och sumpskogar.

Vilka blommor är invasiva?

Fler invasiva växter

 • Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. ...
 • Jätteloka förekommer i Sverige och har stor spridning. ...
 • Blomsterlupin. ...
 • Parksallat.
 • Kanadensiskt gullris.

Vilka växter är förbjudna i Sverige?

Här är växterna du ska se upp med, enligt Naturvårdsverket:

 • Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) ...
 • Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) ...
 • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) ...
 • Parkslide (Reynoutria japonica) ...
 • Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) ...
 • Vresros (Rosa rugosa) ...
 • Sidenört (Asclepias syriaca)

Hur sprider sig lupiner?

Samla ihop rötterna och låt dem antingen torka i solen eller skicka dem till brännbart, eftersom lupiner kan föröka sig via rotbitar. Nivå 4 – HARDCORE: Slå med lie flera gånger i sommar, och nästa! – Lupiner kan spridas med rotbitar, men det är ganska mycket jobb att få upp dem med rötterna, berättar Tove Lönnberg.

Varför växer lupiner vid vägkanten?

– Blomsterlupin har egenskapen att bilda en tät vegetation som konkurrerar ut allt där den finns, berättar Jörgen Wissman. Anledningen är bland annat att de är högvuxna och att de kvävefixerar som andra ärtväxter, vilket innebär att de kan växa i näringsfattiga förhållanden.

Vad du än gör Gräv inte bort Parkslide?

Den invasiva växten parkslide sprider sig i allt snabbare takt norrut. Den ursprungliga asiatiska växten har nu rapporterats förekomma i minst fem fall inom Skellefteå kommun. Anna Backlund, naturvårdare med inriktning invasiva arter, uppmanar folk som träffar på parkslide att absolut inte försöka gräva bort den.

Är invasiva?

För att en främmande art ska kallas invasiv, måste den uppfylla flera kriterier. Gemensamt för alla främmande invasiva arter är att de på något sätt hotar mångfalden av inhemska eller ”ursprungliga” arter. De trivs och sprids i Sverige, just därför att de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem tillbaka.

Vilka lupiner är invasiva?

De är långt ifrån de visserligen förtjusande, men ack så invasiva "vilda", dvs. förvildade blomsterlupiner, eller vildlupiner som de också kallas, Lupinus polyphyllus, de som pryder vägrenar, ängar och skogsbryn.

Finns det vilda minkar i Sverige?

Mink finns i vilda populationer i nästan hela Sverige och härstammar från förrymda och utsläppta djur från pälsfarmer.

Hur får man bort Jättebalsamin?

Mekanisk bekämpning

 1. Plantorna slåttras flera gånger per år innan blomning. Om de ej gått upp i blom kan växtdelarna ligga kvar. ...
 2. Plantor dras upp med rot och allt och avfallet hanteras sedan som brännbart. ...
 3. Bete med nötkreatur, får eller getter fungerar i regel bra att utarma eller ta bort bestånd av jättebalsamin.