:

Er det ål i Norge?

Innehållsförteckning:

  1. Er det ål i Norge?
  2. Er ål farlig i Norge?
  3. Hvordan formerer ål seg?
  4. Hvor blir ålen født?
  5. Kan ål bite mennesker?
  6. Kan ål gi strøm?
  7. Hvordan blir åler født?
  8. Når gyter ålen?

Er det ål i Norge?

Det er rundt 19 arter ål i verden. Ål i Norge hører til den felles europeiske bestanden (Anguilla anguilla) som gyter i Sargassohavet på den andre siden av Atlanteren. Ål av slekten Anguilla er beskrevet som en katadrom fisk, det vil si at den gyter i saltvann og vokser opp i ferskvann (gulålstadiet).

Er ål farlig i Norge?

Ålen har en slangeformet kropp. Den har slimete hud og giftig blod. Giften forsvinner under tilberedning, og kjøttet er en delikatesse. Men ikke spis ål rå!

Hvordan formerer ål seg?

Ålen gyter i Sargassohavet, og yngelen bruker ca. 3 år på vandringen tilbake til slektens opprinnelsessted. Etter oppnådd vekst (ikke alder) i ferskvann, vandrer den ut i havet igjen for å gyte. Ingen har noen gang sett ålen gyte eller sanket deres rogn i det åpne havet.

Hvor blir ålen født?

Europas åler fødes i Sargassohavet, utenfor det sørlige USA. Herfra flyter de som yngel med strømmen til Europa, en reise som kan ta to-tre år. Når de blir mellom 12 og 20 år gamle svømmer ålene den lange veien tilbake til Sargassohavet.

Kan ål bite mennesker?

Havforsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet i Bergen har sett at ål kan være nysgjerrige og søke opp fra bunnen. Men han har ikke hørt om ål som går til angrep på mennesker, og han mener at en mer sannsynlig forklaring er at det er en niøye som har prøvd å suge seg fast på leggen. ... — Ål er helt utelukket.

Kan ål gi strøm?

I tillegg til de svake elektriske signalene som brukes til orientering, så kan de elektriske ålene sende ut sterke elektriske støt. ... Hver av disse elektrocyttene gir støt med lav spenning, men når alle fyrer av samtidig kan de avgi elektriske støt på over 500 volt.

Hvordan blir åler født?

Europas åler fødes i Sargassohavet, utenfor det sørlige USA. Herfra flyter de som yngel med strømmen til Europa, en reise som kan ta to-tre år. Når de blir mellom 12 og 20 år gamle svømmer ålene den lange veien tilbake til Sargassohavet. Her formerer de seg – og dør.

Når gyter ålen?

Basert på historiske data kom forskerne fram til at selve gytingen pågår i perioden desember-april, med en topp i februar. I løpet av noen få måneder må dermed ålen tilbakelegge mellom 5 0 kilometer i åpent hav, avhengig av startpunktet og vandringsrute.