:

Var lever lodjur i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Var lever lodjur i Sverige?
  2. Hur många lodjur finns det i Sverige?
  3. Hur fortplantar sig lodjur?
  4. Finns det lodjur på Gotland?
  5. Hur många lodjur finns det i Småland?
  6. Hur många lodjur finns i Östergötland?

Var lever lodjur i Sverige?

Sverige: I dag finns lodjur i hela Sverige förutom Gotland och är, näst efter björnen, vårt vanligaste fyrfotade stora rovdjur. Flest finns i skogarna mellan Uppland och Dalsland samt södra Norrlandskusten.

Hur många lodjur finns det i Sverige?

Det finns cirka 1 250 lodjur i Sverige idag.

Hur fortplantar sig lodjur?

Lodjur blir könsmogna under sitt andra levnadsår. I Skandinavien börjar brunsten i slutet av februari och håller på till början av april. Högbrunsten och de flesta parningarna sker i mitten av mars. Honan har en dräktighetstid på cirka 70 dagar och föder oftast 2-3 ungar.

Finns det lodjur på Gotland?

Här i Sverige finns lodjuren Idag finns lodjuret i alla landskap utom på Öland och Gotland.

Hur många lodjur finns det i Småland?

Enligt det senaste inventeringsresultatet (2020) finns i länet åtta familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 44 lodjur”, skriver länsstyrelsen i Jönköpings län i sitt beslut. Jakten i länet ska bedrivas i tre områden. I nordvästra delen får ett lodjur fällas, i det västra två, och i det södra fem.

Hur många lodjur finns i Östergötland?

Enligt inventeringar som gjorts under har det skett 14 lodjursföryngringar, vilket motsvarar att det enligt länsstyrelsen finns ungefär 77 lodjur i Östergötland.