:

Finns lodjur i Östergötland?

Innehållsförteckning:

  1. Finns lodjur i Östergötland?
  2. Hur många lodjur finns det i Västergötland?
  3. Hur många lodjur får skjutas 2021?
  4. Finns det varg i Östergötland?
  5. Får man jaga lodjur?
  6. Hur många vargar finns det i Östergötland?
  7. Finns det lodjur i Göteborg?
  8. Hur många lodjur får skjutas 2022?
  9. Hur många lodjur finns det i Sverige 2021?

Finns lodjur i Östergötland?

Enligt inventeringar som gjorts under har det skett 14 lodjursföryngringar, vilket motsvarar att det enligt länsstyrelsen finns ungefär 77 lodjur i Östergötland. Lodjursjakten startar den och varar som längst till och med den 31 mars.

Hur många lodjur finns det i Västergötland?

Med hjälp av en omräkningsfaktor motsvarar dessa familjegrupper 56 lodjur totalt.

Hur många lodjur får skjutas 2021?

Sammanfattning av licensjakten 2021 Högst 13 lodjur fick fällas, varav högst 8 djur i Västra området och 5 djur i Östra området. Jakt var tillåtet mellan 1 mars och 15 april, men tilldelningen var fylld redan den 20 mars (14 mars för östra jaktområdet).

Finns det varg i Östergötland?

Det pågår inventering av både varg- och lodjur i Östergötland från den 1 oktober och fram till i början av nästa år. Den senaste inventeringarna har visat att det finns rekordmånga individer av båda djurarterna här i länet.

Får man jaga lodjur?

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Hur många vargar finns det i Östergötland?

Vargarna i Långbogenreviret etablerade sig vintern . Det är första gången i modern tid som det finns ett vargrevir i Östergötland. Reviret består nu av minst 8 vargar enligt länsstyrelsen.

Finns det lodjur i Göteborg?

Lodjur brukar föredra mer kuperad terräng. Efteråt hade ett annat djur, troligen en räv, varit framme och försett sig. Det är första gången ett lodjur rivit vilt så nära Göteborg.

Hur många lodjur får skjutas 2022?

Målet är beslutat av Jönköpings läns viltförvaltningsdelegation. Licensjakten begränsas till maximalt tio lodjur fördelade över sex jaktområden inom hela Jönköpings län. Lodjursjakten startar den 1 mars 2022 och varar som längst till och med den 31 mars.

Hur många lodjur finns det i Sverige 2021?

De tätaste bestånden återfinns i skogs- och mellanbygder i ett stråk från Uppland till Dalsland, längs södra Norrlandskusten och i delar av renskötselområdet. De senaste inventeringsresultaten (2020/21) visar att det finns cirka 1 250 lodjur i Sverige idag. Det är en liten ökning från förra året.