:

När får man fiska kräftor i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. När får man fiska kräftor i Sverige?
  2. Får man fiska kräftor i Mälaren?
  3. Får man fiska kräftor i Vänern?
  4. Kan man fiska kräftor i juli?
  5. När får man fiska kräftor i Vättern 2021?
  6. Får man lägga långrev?
  7. Vart kan man fiska kräftor i Stockholm?
  8. Får man fiska kräftor i Vättern?
  9. Var kan man fiska kräftor i Skåne?

När får man fiska kräftor i Sverige?

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Du får högst fiska 60 kräftor per person och dygn, det vill säga 120 kräftor per person och helg.

Får man fiska kräftor i Mälaren?

I Mälaren finns mest signalkräftor men även flodkräftor fö- rekommer. Kräftfisket tillhör den enskilde fiskerättsägaren även på frivatten. Via fiskekort upplåts kräftfisket på vissa områden, ex. i Stockholm med omnejd.

Får man fiska kräftor i Vänern?

Fiske efter kräftor på allmänt vatten i Vä nern får ske endast av licensierade yrkes Page 3 fiskare efter tillstånd av Länsstyrelsen. På enskiltvatten har fiskerättsinnehavaren rätten till fiske efter kräfta. Vid sådant fiske får kräftor inte fångas vid dykning.

Kan man fiska kräftor i juli?

Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till sista oktober. Då kräftfisketillstånden är i skick och redskapen märkta samt desinficerade kan man njuta fullt ut av kräftfisket. Kräftfiske är en spännande hobby.

När får man fiska kräftor i Vättern 2021?

Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare. Det innebär att 2021 är följande datum och tider tillåtna att fiska: 27 augusti kl. 17:00 – 29 augusti kl.

Får man lägga långrev?

Förutom handredskap är det tillåtet att fiska med rörliga redskap i form av nät, ryssjor, långrevar och burar.

Vart kan man fiska kräftor i Stockholm?

I år får man fiska kräftor på bland annat Trehörningen, Långsjön, Sicklasjön, Flaten och Söderbysjön. Kräftfiskekorten säljs enligt principen först till kvarn. Sportfiskarnas kräftfiskekort säljs via: www.fiskekort.se/kraftfiske. Det säljs i regel 4 dygnskort för varje fisketillfälle på respektive sjö.

Får man fiska kräftor i Vättern?

o.m. 2020) Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare.

Var kan man fiska kräftor i Skåne?

Under augusti och september fiskar vi kräftor i Rottnen. Rottnen lämpar det sig att man lägga burar från roddbåt i närheten av grund och stränder. Gärna under tidig kväll (16-18) för att optimera fångsten. De som önskar vittja och flytta burarna under kvällen kan få någon extra kräfta.