:

Vilka attityder finns till den språkliga variationen du valt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka attityder finns till den språkliga variationen du valt?
 2. Vilken dialekt är mest populär?
 3. Vilka faktorer påverkar dialekter?
 4. Vad är en Dialektutjämning?
 5. Vilka attityder finns gällande brytning dialekter och Ungdomsspråk?
 6. Vilka attityder finns till Sociolekter?
 7. Vilken är den bästa dialekten?
 8. Är vissa dialekter mer populära än andra?
 9. Hur försvinner dialekter?
 10. Vad håller på att hända med våra svenska dialekter idag vad beror förändringen på?

Vilka attityder finns till den språkliga variationen du valt?

Attityder mot ett visst språk är ofta kopplat till attityder till den grupp som talar språket, men långt ifrån alltid skriver Einarsson (2009). Bijvoet (2013:126) trycker även på att attityder inte är något vi föds med utan att det är något inlärt.

Vilken dialekt är mest populär?

Topp 5 – Hetaste dialekterna enligt svenskarna

 • Stockholmska 27 procent.
 • Göteborgska 15 procent.
 • Norrländska 14 procent.
 • Skånska 11 procent.
 • Gotländska 7 procent.

Vilka faktorer påverkar dialekter?

En viktig faktor som påverkar idiolekten är den eller de dialekter man omgetts av under uppväxten eller senare i livet. Något annat som har stor inverkan är vilka sociala sammanhang och grupperingar man varit en del av. Könstillhörighet och ålder sätter också sin prägel på språket.

Vad är en Dialektutjämning?

Dialekterna i Sverige har blivit mycket mer lika varandra nu än vad de var för hundra år sedan. Detta kallas för dialektutjämning. ... När talare av olika dialekter möts försöker de anpassa sig.

Vilka attityder finns gällande brytning dialekter och Ungdomsspråk?

Det finns idag en rådande uppfattning bland attitydforskare att attityder till olika språk som brytningar och dialekter inte är en attityd till själva språket i sig, utan det visar mer vilken syn vi har till talaren som har brytningen eller dialekten (Appel & Muysken 1987:16; Giles et al.

Vilka attityder finns till Sociolekter?

Attityderna till sociolekter skiljer sig mellan olika människor. Traditionellt har medelklassociolekten haft en högre status, och arbetarklassen en lägre. Detta beror på deras ställning och status i samhället. Däremot finns det många arbetare som känner det motsatta.

Vilken är den bästa dialekten?

Men vilken är då Sveriges finaste dialekt? Om svenskarna själv får välja är värmländskan den vackraste dialekten. Svenskarna anser att värmländska låter som ljuv musik i öronen då värmländska fick hela 21,7 procent. På andra plats efter värmländska kommer norrländska på 16,7 procent och göteborgska på 13,1 procent.

Är vissa dialekter mer populära än andra?

Det är svårt att säga vilka dialekter som är mest populära i dag. Tidigare undersökningar har visat att dialekterna i norra och västra Sverige varit mer omtyckta än de i söder och öster. ... Norrländska är exempelvis mindre populärt i Skåne och skånska omvänt mindre populärt i Norrland än i övriga Sverige.

Hur försvinner dialekter?

Han konstaterar att vårt uttal och våra dialekter påverkas av att vi nu för tiden flyttar mer både inom landet och utomlands. - Om vi tittar på det historiskt har vi kommit att röra oss längre och längre utanför sockengränsen och därmed förändras vårt språk, säger språkforskaren Mikael Parkvall.

Vad håller på att hända med våra svenska dialekter idag vad beror förändringen på?

Det senaste seklets omvälvande samhällsutveckling har medfört stora språkliga förändringar. Dialekterna har gått från att vara utpräglat lokala språkvarianter med många specifika särdrag, till att bli mer lika varandra över större regioner och mindre särpräglade.