:

Vilken antidepressiv medicin ger minst biverkningar?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken antidepressiv medicin ger minst biverkningar?
 2. Finns det antidepressiva utan sexuella biverkningar?
 3. När ska man börja med antidepressiva?
 4. Varför hjälper inte antidepressiva?
 5. Vilket är det bästa SSRI?
 6. Vilka antidepressiva går man inte upp i vikt av?
 7. Vilka läkemedel är SSRI?
 8. Kan man kombinera venlafaxin och mirtazapin?
 9. Varför mår man sämre i början av antidepressiva?
 10. Hur får man recept på antidepressiva?
 11. Vilka är olika typer av antidepressiva läkemedel?
 12. Vad gäller behandling med antidepressiva medel?
 13. Kan alkohol förstärkas av antidepressiva läkemedel?
 14. Vad är tricykliska antidepressiva?

Vilken antidepressiv medicin ger minst biverkningar?

De olika SSRI-preparaten verkar ha likvärdig effekt, men sertralin eller escitalopram rekommenderas i första hand baserat på en sammanvägning av evidensläge, effekt och biverkningar.

Finns det antidepressiva utan sexuella biverkningar?

För att undvika eller lindra sexuella biverkningar finns det kanske skäl att överväga alternativa antidepressiva läkemedel (ensamma eller i kombination med SSRI). Ett exempel är mirtazapin som i ett flertal studier visats ha generellt låg frekvens av sexuella biverkningar jämfört med SSRI.

När ska man börja med antidepressiva?

Det kan till exempel vara vid följande situationer: Depressionen är medelsvår eller svår. Depressionen har pågått under en längre tid utan någon förbättring. Barnet eller tonåringen har tidigare haft bra hjälp av antidepressiva läkemedel.

Varför hjälper inte antidepressiva?

Om ett preparat inte får effekt finns det många andra att pröva. Ofta brukar man börja med ett SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor), då det ofta ger relativt lindriga biverkningar, även om en del patienter kan känna sig sämre i början av behandlingen.

Vilket är det bästa SSRI?

Sertralin bästa antidepressiva

 • När det gäller effekt hamnar mirtazapin, escitalopram, sertralin och venlafaxin i topp. ...
 • Men när det gäller följsamheten till behandlingen visade sig escitalopram, sertralin, citalopram och bupropion bäst.

Vilka antidepressiva går man inte upp i vikt av?

SSRI-behandling förefaller ge mindre risk för viktuppgång [3]. Fluoxetin har föreslagits ha den lägsta risken [3] och ibland till och med associerats med viktnedgång [1]. Behandling med bupropion har också förknippats med viktnedgång [1].

Vilka läkemedel är SSRI?

SSRI-preparat

 • Citalopram (Cipramil, Citalopram)
 • Escitalopram (Cipralex, Escitalopram, Premalex)
 • Fluoxetin (Fluoxetin, Fontex),
 • Fluvoxamin (Fevarin)
 • Paroxetin (Paroxetin, Paroxiflex, Seroxat)
 • Sertralin (Zoloft, Sertralin, Oralin, Sertrone)

Kan man kombinera venlafaxin och mirtazapin?

Stor risk för interaktioner och skall inte kombineras med antidepressiv behandling. SSRI och venlafaxin bör intas till maten på morgonen för att undvika initialt illamående och sekundära sömnstörningar. Vanlig biverkan vid antidepressiv behandling är viktuppgång, framförallt med mirtazapin.

Varför mår man sämre i början av antidepressiva?

Som du skriver kan det ta flera veckor innan det antidepressiva läkemedlet börjar verka. Men det skiljer sig från person till person. Det är inte säkert varför det är så, men det handlar om att det tar tid för hjärnan att ställa om sig.

Hur får man recept på antidepressiva?

Doktor24s psykologer kan inte skriva ut recept på antidepressiva läkemedel. Om du behöver receptbelagd medicin kan psykologen hjälpa dig att boka ett digitalt besök hos någon av våra läkare. Om du enbart vill ha hjälp med recept och inte behöver psykologisk behandling kan du välja att träffa en läkare direkt istället.

Vilka är olika typer av antidepressiva läkemedel?

 • Det finns flera olika grupper av antidepressiva läkemedel: 1 selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI 2 selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI 3 tricykliska antidepressiva, TCA 4 övriga antidepressiva läkemedel.

Vad gäller behandling med antidepressiva medel?

 • Vid antidepressiv behandling är målet att patienten skall bli återställd i alla avseenden (remission), även vad gäller sexuell lust och förmåga. Ett flertal studier visar emellertid endast måttlig förbättring eller till och med förvärrade sexuella problem vid behandling med vissa antidepressiva medel [1, 5, 6].

Kan alkohol förstärkas av antidepressiva läkemedel?

 • Alkohol kan förstärka vissa biverkningar av antidepressiva läkemedel. Om läkemedlet till exempel ger dåsighet, kan den förstärkas av alkohol. Även reaktioner som förvirring har förekommit hos personer som har druckit alkohol vid behandling med antidepressiva läkemedel. Alkohol eller andra droger kan göra att du mår sämre psykiskt.

Vad är tricykliska antidepressiva?

 • Tricykliska antidepressiva, TCA, brukar mest användas vid svår depression eller om andra läkemedel inte fungerat tillräckligt bra. Detta gäller den vanligaste formen av depression, som brukar kallas egentlig depression. Du får en annan läkemedelsbehandling om du har en depression i samband med bipolär sjukdom.