:

Hur mycket ström drar en spishäll?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket ström drar en spishäll?
  2. Hur mycket drar en Induktionsplatta?
  3. Hur mycket ström drar en varmluftsugn?
  4. Hur mycket ström drar ugnen?
  5. Hur stor säkring till spis?
  6. Hur många ampere kräver en spis?

Hur mycket ström drar en spishäll?

Vi har uppskattat att du använder spisen tio timmar i veckan. Då skulle en gammal spis med plattor dra 625 kWh, en keramisk häll 520 kWh och en induktionshäll 415 kWh.

Hur mycket drar en Induktionsplatta?

Enligt märkningen drar den ca 9kW, vilket blir ca 13 A per fas. Spisen har en egen 3-fas grupp på 16A (2,5mm2). Spisen vill vi nu ersätta med en separat induktionshäll och ugn. 1) induktionshällen har en totaleffekt på 6,6kW och 240V, vilket skulle ca 27A på en fas.

Hur mycket ström drar en varmluftsugn?

Energispartips i köket

Apparater i köketEffekt
Vattenkokare W
Spis(snabbplatta-stekplatta) W
Ugn W
Varmluftsugn3000 W

Hur mycket ström drar ugnen?

Att värma upp en rumstempererad elektrisk ugn till 200 ºC förbrukar snabbt 0,5 kWh medan att hålla denna temperatur i en hel timme bara förbrukar 0,6 kWh. Se till att både spisplattorna och kokkärlen är redan. Smutsiga spisplattor och bottnar kan öka elförbrukning med 20%.

Hur stor säkring till spis?

En 3fas spis ligger på ca 8000W eller ca 35A, vilket i en lägenhet med 1fas innebär att du måste ha en 35A säkring för att kunna utnyttja spisens fulla kapacitet. Oftas så sitter det en säkring på 20A avsed för spisen i 1fas centralen.

Hur många ampere kräver en spis?

Färgen visar vilken strömstyrka säkringen har. Proppen ska ha samma färg som bottenplattan inne i säkringshållaren. Spisar behöver ofta 16 ampere (grå färg) och sätter du av misstag dit en med lägre styrka så går proppen sönder igen.