:

Var kan man fiska utan fiskekort i Göteborg?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man fiska utan fiskekort i Göteborg?
 2. Vad finns det för fisk i Surtesjön?
 3. Får man fiska i Sisjön?
 4. Får man fiska på badplats?
 5. Var får man fiska utan fiskekort?
 6. Vart kan man fiska utan fiskekort Örebro?
 7. Vad finns det för fisk i Delsjön?
 8. Vad finns det för fisk i Göta älv?
 9. Får man fiska i Göta älv?
 10. Får man fiska i Härlanda tjärn?

Var kan man fiska utan fiskekort i Göteborg?

Gå inte ut på isen på Delsjöarna! För att få fiska i havet behövs inget fiskekort men om du vill fiska i flera insjöar och vattendrag behöver du något som heter Gula Kortet. Det fiskekortet ger dig tillgång till hela 58 vatten att fiska i.

Vad finns det för fisk i Surtesjön?

Surtesjön är en sjö i Ale kommun och Göteborgs kommun i Västergötland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde....Fisk

 • Abborre.
 • Gärs.
 • Gädda.
 • Karp.
 • Mört.

Får man fiska i Sisjön?

Gula kortet ger dig rätt att fiska i:

 • Rådasjön.
 • Stensjön.
 • Sisjön.
 • Gravsjön.
 • Östersjön.
 • Nordsjön.
 • Mölndalsån. Fiske är förbjudet nedströms i Stensjön, alltså från dämme till Kråkan. Nedströms Forsåker gäller Gula kortet.
BE

Får man fiska på badplats?

– Det är av säkerhetsskäl som det råder fiskeförbud på badplatser, säger Tapani Röyttä. Det finns risk att de som badar kan kroken i sig medan någon fiskar, eller att man tappar kroken och någon trampar på den, menar han.

Var får man fiska utan fiskekort?

Det fria handredskapsfisket innebär att du och alla andra har rätt att fritt fiska med handredskap längs Sveriges kust och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Här kan du alltså spinnfiska, meta och pimpla med spö och lina med max 10 krokar.

Vart kan man fiska utan fiskekort Örebro?

I Örebro släpper vi årligen ut 3000 kg regnbågslax i Svartån. Fritt fiske gäller sedan utmed hela Svartån med undantag för några lekställen för Aspen. Andra arter du kan få är gädda, abborre, ål och lake. Även braxen och mörten trivs i Svartåns vatten.

Vad finns det för fisk i Delsjön?

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, gös, karp, lake, mört, sutare. Fiskekort: Ingår i Göteborgs Gula kortet som köps på www.svenskafiskevatten.se och i lokala sportfiskebutiker.

Vad finns det för fisk i Göta älv?

Fiske i norra Göta Älv Norra älvdelen sträcker sig från Vargöns kraftstation i norr till Strömkarlsbron-Malgöbron-Klaffbron i Trollhättan i söder. I själva älvfåran fiskas huvudsakligen gädda, abborre och gös samt storvuxen insjööring. I de breda vegationsbältena vid Karlsberg frodas också stora mängder karpfiskar.

Får man fiska i Göta älv?

Fiske i södra Göta Älv Här bedrivs ett relativt utbrett fiske efter gädda, abborre, gös, lake, ål och diverse karpfiskar, därtill bjuder Flottbergsströmmen på chanser till lax och havsöring under sensommar och höst. Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort.

Får man fiska i Härlanda tjärn?

I Härlanda tjärn får man fiska med två spö samtidigt och det finns regnbåge, abborre, braxen, sutare, gädda, mört, sarv, ruda, karp och ål. Karp och ål är fredade och måste återutsättas. Man får bara behålla en regnbåge per fiskare och dag.