:

Kan man be innan Bönetiden?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man be innan Bönetiden?
 2. Måste man be på en bönematta?
 3. När ska man be Fajr?
 4. Vad är Islams två huvudinriktningar?
 5. Kan man be till Allah på svenska?
 6. Vad är islams tideräkning och högtider?
 7. Vilka är de viktigaste högtiderna inom islam?
 8. Vad betyder muslimer enligt islam?
 9. Vad är islams trosbekännelse?

Kan man be innan Bönetiden?

Bönen är islams andra pelare och en dyrkanshandling som islam bygger på. Bönen är föreskriven på bestämda tider och det är ett villkor att be inom dess tid för att bönen skall vara giltig och accepteras.

Måste man be på en bönematta?

En muslim måste utföra olika renlighetsriter kallat wudu för att bedja och bönen måste utföras på en ren plats. Bönemattor tillverkas i fabriker eller för hand av vävare i olika material. Storleken varierar men förhåller sig till det utrymme en bedjande behöver (som mest 1x1,5 m).

När ska man be Fajr?

BÖNETIDER

Janu
PrayerBegins
Fajr06:25
Sunrise08:53
Zuhr12:17

Vad är Islams två huvudinriktningar?

Muslimerna delas då i de två inriktningarna shia- och sunnimuslimer. Sunni väljer Abu Bakr som deras första ledare - kalif. Och Shia väljer Muhammeds kusin och svärson till deras ledare - imam.

Kan man be till Allah på svenska?

Är man svenskspråkig kan man säga: "Jag uträttar morgonbönen för att uppnå Guds tillfredsställelse". Därefter går man över till arabiska och säger: Allahu akbar ("Gud är störst") ... Du är ärad, o Gud och Du är lovprisad.

Vad är islams tideräkning och högtider?

 • Islams tideräkning och högtider. Det islamska året följer månens olika faser. Därför har ett islamskt år 3 dagar. Det innebär att det islamiska året är ungefär 11 dygn kortare än vårt eget år. Den islamska tideräkningen utgår från den dag då profeten Muhammed utvandrade från staden Mekka till Medina i Arabien.

Vilka är de viktigaste högtiderna inom islam?

 • De två största riktningarna inom islam är sunni-islam och shia-islam. Flera av de högtider som muslimer firar är gemensamma, medan några är specifika för respektive inriktning. Ashura är en av de viktigaste högtiderna för shiamuslimer (och för en del sunnimuslimer) och det man högtidlighåller är minnet av imam Husayns martyrdöd vid Karbala år 680.

Vad betyder muslimer enligt islam?

 • Muslim betyder den som tror på Gud. Enligt islam är alla människor oavsett de vill eller inte födda till muslimer, alla djur och alla växter är födda muslimer. Detta betyder att en människa aldrig kan konvertera till islam utan revertera, det vill säga gå tillbaka.

Vad är islams trosbekännelse?

 • Islams trosbekännelse lyder ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud”. Islam brukar kallas för den raka vägen till Gud. Islam är den näst största religionen i världen med ungefär 1,5 miljarder anhängare. Precis som judendomen och kristendomen så finns det bara en Gud inom islam.