:

Hur gör man när man avmaskar en katt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man när man avmaskar en katt?
  2. Hur ofta skall katten avmaskas?
  3. Hur ofta skall katten avmaskas när parasiter upptäcks?
  4. Har din katt en maskinfektion?
  5. Hur kan man behandla katten med bandmask?

Hur gör man när man avmaskar en katt?

Försök att enbart avmaska mot den sortens mask som katten har för att minska risken för resistens hos parasiterna. På apoteket kan man köpa ett kit avsett för att ta avföringsprov på katten. Provet postas sedan till ett laboratorium som analyserar provet för att upptäcka ägg från spolmask och hakmask, dock ej bandmask.

Hur ofta skall katten avmaskas?

  • Hur ofta? Avmaskning måste ske regelbundet för att hålla katterna något så när parasitfria. En utekatt bör avmaskas upp till fyra gånger per år, och en innekatt ca två gånger per år. Passa på vid den årliga vaccineringen. Förutom vid dessa tillfällen så skall katten naturligtvis avmaskas så snart parasiter upptäcks.

Hur ofta skall katten avmaskas när parasiter upptäcks?

  • Avmaskning måste ske regelbundet för att hålla katterna något så när parasitfria. En utekatt bör avmaskas upp till fyra gånger per år, och en innekatt ca två gånger per år. Passa på vid den årliga vaccineringen. Förutom vid dessa tillfällen så skall katten naturligtvis avmaskas så snart parasiter upptäcks.

Har din katt en maskinfektion?

  • Om din katt visar symtom som avmagring, diarré och kräkningar kan det vara tecken på en maskinfektion. En maskinfektion kan även visa sig som dålig pälskvalitet eller hosta och andnöd. Ibland kan man se mask i kräkningar eller avföring men många gånger bär katter på mask utan att uppvisa några symtom alls.

Hur kan man behandla katten med bandmask?

  • Misstänker du bandmask rekommenderas prazikvantel som behandling. Välj ett maskmedel som bara innehåller prazikvantel (Droncit) om katten inte samtidigt har någon annan sorts mask, vilket är ovanligt. Droncit ges enkelt till hunden som engångsdos. Förebyggande mot loppor är exempelvis Frontline eller Seresto.