:

När kan man få bostadsanpassning?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man få bostadsanpassning?
  2. Vad är en bostadsanpassning?
  3. Vem betalar bostadsanpassning?
  4. Vem installerar Spisvakt?
  5. Vad kostar det att installera en trapphiss?
  6. Hur mycket kan man få i Merkostnadsersättning?

När kan man få bostadsanpassning?

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag.

Vad är en bostadsanpassning?

En människa kan genom skada eller sjukdom ha en funktionsnedsättning. Nedsättningen kan i en bostad som inte fungerar leda till ett funktionshinder. Grundtanken är att det är bostaden det är fel på om den inte fungerar för personen och att man därmed kan göra en bostadsanpassning.

Vem betalar bostadsanpassning?

Om bidraget lämnas som ett åtagande från kommunen är det kommunen som ansvarar. Är det ett kontantbidrag är det den sökande som ansvarar så till vida inte du som fastighetsägare övertagit rätten till bidraget. Oavsett kan det vara en fördel för fastighetsägaren att frivilligt bistå den sökande i detta.

Vem installerar Spisvakt?

De spisvakter som har fast anslutning måste installeras av behörig elektriker. De spisvakter som ansluts med stickpropp kan du installera själv.

Vad kostar det att installera en trapphiss?

En trapphiss kostar för det mesta kring 40.0.000 kr Efter installationen skrive normalt brukaren ett serviceavtal med leverantören som innebär service vart annat år till en kostnad på 3.000 - 5.000 kr.

Hur mycket kan man få i Merkostnadsersättning?

Du kan få mellan 1 2 kronor per månad beroende på hur stora merkostnader du har. Om dina merkostnader är lägre än 12 075 kronor per år kan du inte få ersättning. Beloppen gäller för 2022. Du betalar ingen skatt på ersättningen.