:

Hur snabbt får man Röntgensvar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur snabbt får man Röntgensvar?
  2. När Bentäthetsmätning?
  3. Hur snabbt får man svar på CT?
  4. Hur lång tid tar det att få en röntgen tid?
  5. Hur behandlas Osteopeni?

Hur snabbt får man Röntgensvar?

Svaret på undersökningen får du av den läkare/vårdgivare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället. Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.

När Bentäthetsmätning?

Bentäthetsmätning är en undersökning som visar om du har benskörhet, något som ökar risken för benbrott. En anledning till mätningen kan vara att se och följa hur du påverkas av läkemedelsbehandling vid benskörhet. Bentätheten mäts med hjälp av röntgen för att se hur tätt skelettet är.

Hur snabbt får man svar på CT?

För att du så snabbt och smidigt som möjligt ska tid bokad för undersökningen ber vi dig skicka eller faxa remissen till oss. Du får en kallelse per post inom några dagar. Skickar din läkare remissen direkt till oss får du automatiskt en kallelse hemskickad.

Hur lång tid tar det att få en röntgen tid?

Undersökningen tar oftast 10-15 minuter beroende på vilken kroppsdel som ska undersökas.

Hur behandlas Osteopeni?

Behandling. Du kan få behandling med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott om du har benskörhet. Du behöver ofta ta extra D-vitamin eller kalcium i tablettform när du får läkemedel mot benskörhet.