:

Hur lång tid tar terapi?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar terapi?
 2. Hur ofta kan man gå till psykolog?
 3. Vad gör man hos en psykolog?
 4. Hur får jag kontakt med en psykolog?
 5. Är terapi gratis i Sverige?
 6. Vad är psykologisk behandling?
 7. Vad är psykologprogrammet?
 8. Hur ska du jobba som psykolog i Sverige?
 9. Vad har psykologer i månadslön?

Hur lång tid tar terapi?

Psykoterapeut: Psykoterapeututbildningen är en vidareutbildning för psykologer, psykiater, socionomer eller andra yrkesgrupper inom människovårdande yrke som har grundläggande psykoterapiutbildning på 1,5 år. Psykoterapeututbildningen innebär tre års deltidsstudier på högskolenivå.

Hur ofta kan man gå till psykolog?

Behandlingstiden beror på vilka problem du har och vilka mål som finns för behandlingen. Vanligtvis träffar man terapeuten mellan fem och tjugo gånger i en KBT-behandling.

Vad gör man hos en psykolog?

Vad ska man prata med en psykolog om? För det mesta har personen som söker psykolog något som den vill förändra, förstå eller prata om. Det är precis detta man talar med psykologen om. Sedan hjälper psykologen till genom att ställa frågor och försöka ringa in vad som är psykologiskt relevant.

Hur får jag kontakt med en psykolog?

Kontakta en vårdcentral om du behöver prata med någon. Många vårdcentraler erbjuder ett antal stödsamtal eller korttidsterapi. Det kan exempelvis vara rådgivning, psykoterapi eller annan psykologisk behandling. Det kan vara så att du först får träffa en läkare för bedömning.

Är terapi gratis i Sverige?

Söka privat behandling Du kan också söka en psykolog eller psykoterapeut privat. Då får du betala behandlingen själv. Avgifter för privat psykoterapi kan variera, men ofta ligger kostnaden på mellan 8 kronor i timmen. Besöken sker oftast på en mottagning, men det finns många som erbjuder videosamtal.

Vad är psykologisk behandling?

 • Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för olika metoder som är grundade på psykologin som vetenskap. Den mest kända är psykoterapi. Det finns behandling för många olika diagnoser och tillstånd. Bland annat finns det metoder inriktade på depression, ångest, fobieroch ätstörningar.

Vad är psykologprogrammet?

 • Psykologprogrammet är en yrkesutbildning med bunden studiegång. Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom psykologisk teori och fördjupad kunskap om psykologisk behandling, psykologisk utredning och andra interventioner. Vetenskapsteori och forskningsmetod är omfattande inslag.

Hur ska du jobba som psykolog i Sverige?

 • Du behöver legitimation. Om du vill jobba som psykolog i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln psykolog är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig psykolog. Vad är legitimation? Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs.

Vad har psykologer i månadslön?

 • Vad har psykologer i lön? Ingångslönen för nylegitimerade psykologer år 2019 ligger mellan 36 000 och 39 000 kr. Medellönen för legitimerade är 42 400 kr. Legitimerade psykologer med lång erfarenhet ligger i snitt mellan 47 300 och 51 500 kr i månadslön.