:

Hur stor är chansen att man smittas av hiv?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor är chansen att man smittas av hiv?
  2. Hur många procent av Sveriges befolkning har hiv?
  3. Hur stor är risken att få hiv i Thailand?
  4. Kan man se om man har hiv på ett vanligt blodprov?
  5. Hur vanligt är hiv bland unga i Sverige?

Hur stor är chansen att man smittas av hiv?

Antalet nya fall där hiv har överförts i Sverige varierar, men har de senaste åren legat på under 100 personer per år. Bland dessa inhemska fall är den vanligaste smittvägen sex mellan män, följt av heterosexuella kontakter och hiv som överförts mellan personer som injicerar narkotika.

Hur många procent av Sveriges befolkning har hiv?

På 1980-talet blev det möjligt att diagnostisera hiv. Fram tills i dag har cirka 12 000 personer diagnostiserats med hiv och cirka 7 000 lever i dag med hiv i Sverige.

Hur stor är risken att få hiv i Thailand?

De flesta nyupptäckta hivsmittade i Sverige, 3, förra året, har fått viruset i utlandet, enligt SMI. Där sticker Thailand ut. De fyra senaste åren har 231 infekterade smittats där, ungefär var åttonde fall. Majoriteten är thailandsfödda som invandrat, men ungefär 20 per år är svenskfödda som smittas på resa.

Kan man se om man har hiv på ett vanligt blodprov?

En hivinfektion konstateras genom ett blodprov som analyseras vid mikrobiologiskt laboratorium. Provet ger ofta utslag redan två veckor efter det misstänkta överföringstillfället.

Hur vanligt är hiv bland unga i Sverige?

Vid studiens genomförande fanns det 475 unga med hiv i Sverige. Antalet respondenter uppgår till 173 personer, vilket motsvarar 36 procent av den totala populationen.