:

Hur räknas karens A-kassa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknas karens A-kassa?
  2. Hur mycket får jag i a-kassa?
  3. Hur mycket ersättning får du i a-kassan?
  4. Hur ska du söka ersättning från a-kassa n?
  5. Har du rätt till ersättning från a-kassa?

Hur räknas karens A-kassa?

En karensdag är en slags självriskdag som man inte får någon ersättning för. ... Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång. Karensen räknas inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden. Karensdagarna måste dras inom 365 dagar.

Hur mycket får jag i a-kassa?

  • Hur mycket får jag i a-kassa? ... men du kan högst få 1200 kronor per dag. För att kunna få ut högsta beloppet behöver du ha haft en genomsnittlig månadsinkomst på 33 000 kronor före skatt. 1200 kronor per dag kan du högst få de första 100 ersättningsdagarna, ...

Hur mycket ersättning får du i a-kassan?

  • A-kassan ersätter 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 dagarna av ersättningsperioden. Efter det är ersättningen 70 procent av inkomsten. Men det finns ett maxbelopp för hur mycket ersättning du kan få per dag. De första 100 dagarna kan du som mest få 910 kronor per dag och därefter som mest 760 kronor per dag.

Hur ska du söka ersättning från a-kassa n?

  • För att kunna söka ersättning från a-kassa n behöver du uppfylla följande krav: 1 du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 2 du behöver kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka. 3 du ska aktivt söka arbete.

Har du rätt till ersättning från a-kassa?

  • a-kassa. ? För att ha rätt till ersättning från a-kassa n måste du uppfylla vissa villkor och det ställs även en del krav på dig under hela tiden som du söker a-kassa. För att kunna söka ersättning från a-kassa n behöver du uppfylla följande krav: du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. du behöver kunna arbeta minst 3 timmar ...