:

Hur lång Faktureringstid?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång Faktureringstid?
  2. Hur lång förfallotid?
  3. När betalas fakturan?
  4. Hur kort förfallodatum får man ha?
  5. Varför får man en faktura?

Hur lång Faktureringstid?

Om du har beställt varan som privatperson har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år efter att varan har levererats till dig. När en privatperson köper något av ett företag blir skulden preskriberad efter tre år. Att en skuld preskriberas innebär att det inte längre går att kräva betalning för den.

Hur lång förfallotid?

Det finns ingen lag som avgör hur lång förfallotid en faktura ska ha. Det är säljaren som avgör hur lång tid köparen har på sig att betala fakturan om inga andra avtalsvillkor finns att tillgå.

När betalas fakturan?

Du får fakturan i mailen eller i posten och betalar den sedan före förfallodatum. Det finns inte någon lagstadgad betalningsperiod utan sista betalningsdag ska stå på fakturan. Står det inte någon förfallodag ska du betala omedelbart. Om du betalar för sent kan du få betala påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Hur kort förfallodatum får man ha?

När en faktura skickas ut anges alltid ett förfallodatum. Det är mycket vanligt att detta datum är 30 dagar efter fakturadatum. Men det finns även företag som kräver att betalning ska ske inom 10 eller 15 dagar. Det finns ingen lag som reglerar hur långt fram ett förfallodatum måste sättas.

Varför får man en faktura?

Många av besöken hos den offentliga vården kostar en patientavgift. Om du av någon anledning inte vill eller kan betala avgiften vid ditt besök får du istället en faktura hemskickad. Här hittar du information om fakturan.