:

Hur lågt blodvärde ska man ha för att få blod?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lågt blodvärde ska man ha för att få blod?
 2. Vad är normal värde i ferritin?
 3. Vad är ett lågt Hb värde?
 4. Kan man få blodbrist av mens?
 5. Vad är lågt p ferritin?
 6. Vad är normalt blodvärde för män?
 7. Vad är högt blodvärde?
 8. Varför har man för lågt blodvärde?
 9. Hur mycket blod ska man ge för att ge blod?

Hur lågt blodvärde ska man ha för att få blod?

Normalt ska det så kallade Hb-värdet ligga över 120 g/L hos kvinnor och över 130 g/L hos män. Något lägre, 115-120 g/L, för personer som är över 80 år. Om man har ett blodvärde som är lägre än normen kan man konstatera anemi.

Vad är normal värde i ferritin?

Referensvärdena för ferritin varierar mellan laboratorierna. Om S-Ferrit hamnar under 20 mikrogram per liter (µg/l), talar man om järnbrist och risk för anemi. Vid olika inflammationer kan ferritinvärdet öka trots små järndepåer. Ett ferritinvärde inom referensvärdet utesluter med andra ord inte järnbrist.

Vad är ett lågt Hb värde?

Ett lågt hemoglobinvärde (definieras som

Kan man få blodbrist av mens?

Mensblödningar är den vanligaste orsaken till järnbristanemi i Sverige. Du kan få blodbrist på grund av för lite järn även om din mens inte är riklig. Då kan det bero på att din förmåga att ta upp järn från maten är nedsatt eller att din kost inte innehåller tillräckligt mycket järn.

Vad är lågt p ferritin?

Vad innebär det om man har ett lågt ferritinvärde? Om man har ett lågt ferritinvärde innebär det att man lider av järnbrist. Med tanke på järnets koppling till hemoglobinet så kan järnbrist på sikt leda till ett lågt hemoglobinvärde. Det innebär att man riskerar att försämrad syreupptagnings- och prestationsförmåga.

Vad är normalt blodvärde för män?

 • Vad är normalt blodvärde för män? När man talar om blodvärdet menar man detsamma som nivån av hemoglobin (Hb) i blodet. Det mäts ofta i gram per liter och för män ligger normalvärdet på cirka 130-170 g/l.

Vad är högt blodvärde?

 • Högt blodvärde (högt Hb) Förhöjda hemoglobinkoncentrationer gör att blodet blir tjockflytande och betyder att man lider av polycytemi. Polycytemi innebär att man har för många röda blodkroppar i blodet. Detta kan var en sjukdom i sig men även vara en konsekvens av andra åkommor.

Varför har man för lågt blodvärde?

 • Lågt blodvärde (lågt Hb) Om man har för låga värden av Hb betyder detta att man lider av anemi, det vill säga blodbrist. Då har du för få röda blodkroppar i blodet. Det finns olika anledningar till blodbrist, vanligast är att man har brist på järn eller vitamin B12 (även kallat kobalamin).

Hur mycket blod ska man ge för att ge blod?

 • Värdet för att ge blod är olika för män och kvinnor: För män ska Hb vara minst 135 gram per liter. För kvinnor ska Hb vara minst 125 gram per liter. Det finns också tillfällen då du under en kortare eller längre period inte får ge blod. Därför får du innan varje blodgivning fylla i ett hälsoformulär.