:

Vad är U LPK HB?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är U LPK HB?
  2. Vad är U erytrocyter?
  3. Vad menas med LPK?
  4. Vad är en urinsticka?
  5. Vad är urinsticka eller testremsa?
  6. Kan urinstickan mäta ketoner i blodet?

Vad är U LPK HB?

Screeningtest för detektion av proteiner, blod (hemoglobin/myoglobin), leukocyter, nitrit, glukos och ketoner (acetoacetat) i urin i utredning av bl. a. diabetes mellitus, urinvägsinfektion och inflammation, rhabdomyolys, nefrotisk och nefritisk syndrom.

Vad är U erytrocyter?

Erytrocyter är ett annat ord för röda blodceller eller röda blodkroppar. Tillsammans med blodplättar, vita blodkroppar och blodplasma utgör de vätskan som vi känner som blod. Ett EPK-test är ett av flera olika tester som görs på blodet. Det anger hur många röda blodceller som finns i ditt blod.

Vad menas med LPK?

Leukocyter (vita blodkroppar) är celler i blodet som försvarar vår kropp emot infektioner. Höga och låga nivåer av leukocyter kan vara symptom på många saker och ingår alltid i en övergripande blodstatus.

Vad är en urinsticka?

  • Urinsticka: 1+ vita, pH=5, allt annat ua (nit neg). Här uppestår diagnostisk dilemma eftersom status kan tala för både njursten och urinvägsinfektion. Blank urinsticka talar dock starkt emot det senare.

Vad är urinsticka eller testremsa?

  • Ofta används ett prov som kallas urinsticka eller testremsa. Det tas till exempel för att kontrollera att det inte finns någon skada eller sjukdom i urinvägarna. Provet kan ibland visa om det finns tecken till diabetes.

Kan urinstickan mäta ketoner i blodet?

  • Urinstickan visar inte på förhöjd halt av acetoacetat. När urinstickan inte ger utslag för acetoacetat betyder det att det inte finns ketoner. Det innebär att urinprovet är normalt. Andra sätt att mäta ketoner. Det finns numera mätare som kan mäta halten av ketoner i blodet. Det är en mer pålitlig mätning än med urinsticka.