:

Hur fungerar Skolplattformen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Skolplattformen?
  2. Vad kostade Skolplattformen?
  3. Vilka gjorde Skolplattformen?
  4. Vem har utvecklat Skolplattformen Stockholm?
  5. Hur får man fram gamla betyg?
  6. Vilka har byggt skolplattformen?

Hur fungerar Skolplattformen?

Skolplattformen samlar allt på samma plattform och ersätter de äldre systemen som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen. Plattformen samlar pedagogiskt genomförande, planering och bedömning, elevdokumentation, frånvaro och närvaroregistrering, schema samt barn- och elevregister.

Vad kostade Skolplattformen?

Stockholms stads skolplattform, stadens system för att hantera och kommunicera information om och till elever och föräldrar, har kostat över en miljard kronor. Projektet har drabbats av återkommande förseningar, fel och fördyringar alltsedan det inleddes 2013.

Vilka gjorde Skolplattformen?

Ramboll har fått i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera projektet Skolplattformen som pågick under perioden . Under 2019 avslutades projektet och Skolplattformen övergick till förvaltning. Lanseringen i skolorna har skett gradvis under ett antal år och har kantats av vissa problem för användarna.

Vem har utvecklat Skolplattformen Stockholm?

Ping Pong har utvecklat stora delar av Skolplattformen. Unikum står även bakom delar av portalen samt Nova Software/Skola24 står bakom it-lösningen för närvarohantering inom plattformen.

Hur får man fram gamla betyg?

Om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till din skola för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Har du gått på en landstingsskola ska du vända dig till landstingets arkiv.

Vilka har byggt skolplattformen?

Ping Pong ligger bakom Skolplattformen – slopades av Göteborg. Det är it-företaget Ping Pong som har utvecklat den del av Skolplattformen där känsliga elevdata var åtkomlig för obehöriga. Ping Pong har tidigare tagit fram det kritiserade it-systemet Hjärntorget, som nyligen skrotades av Göteborg stad.