:

Vad är ESBL bärare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ESBL bärare?
 2. Hur smittar ESBL?
 3. Vad händer om man blir smittad av resistenta bakterier?
 4. Varför är ESBL ett smittämne?
 5. Vilka bakterier kan bilda ESBL?
 6. Hur sprids ESBL till andra tarmsmittor?
 7. Kan ESBL spridas till blodbanan?

Vad är ESBL bärare?

Det är vanligt att vara frisk bärare av ESBL i tarmen, så kallat asymtomatiskt bärarskap. Man kan vara bärare under lång tid. ESBL-producerande bakterier kan orsaka urinvägsinfektioner och bukinfektioner och kan i vissa fall spridas till blodbanan [6].

Hur smittar ESBL?

För att bli bärare av ESBLcarba-bildande bakterier måste de komma in i munnen via förorenat vatten eller mat framförallt i samband med utlandsresa. Vanligaste smittvägen är via personers händer som förorenats vid toalettbesök som sedan sprids vidare till olika ytor som handtag, kranar med mera.

Vad händer om man blir smittad av resistenta bakterier?

Att smittas av en resistent bakterie är oftast inte farligt för en frisk person. Men för den som till exempel är allvarligt sjuk, för tidigt född eller har genomgått en svår operation kan det vara livsfarligt att få en infektion som inte går att behandla.

Varför är ESBL ett smittämne?

 • Extended Spectrum Beta-Lactamas (ESBL) är inte ett smittämne utan en grupp av enzym som tarmbakterier kan bilda. ESBL bryter ner flera olika sorters viktiga antibiotika i antibiotikagruppen betalaktamer, vilket innebär att antibiotika tappar sin effekt.

Vilka bakterier kan bilda ESBL?

 • Flera olika tarmbakterier kan bilda dessa enzym, de vanligaste är Escherischia coli (E. coli) och Klebsiella pneumoniae. ESBL-bildande bakterier påträffas både inom vården och i samhället och både hos sjuka och friska individer. Det är vanligt att vara frisk bärare av ESBL i tarmen, så kallat asymtomatiskt bärarskap.

Hur sprids ESBL till andra tarmsmittor?

 • ESBL sprids som övriga tarmsmittor via direkt och indirekt kontaktsmitta, från förorenade händer och ytor. ESBL kan även överföras via förorenade livsmedel, vilket inte är ovanligt vid resor exempelvis till tropiska och subtropiska länder [7]. Praktiska råd för att förebygga smittspridning.

Kan ESBL spridas till blodbanan?

 • ESBL-producerande bakterier kan orsaka urinvägsinfektioner och bukinfektioner och kan i vissa fall spridas till blodbanan [6]. Smittvägar. ESBL sprids som övriga tarmsmittor via direkt och indirekt kontaktsmitta, från förorenade händer och ytor.