:

Hur länge är teoriprovet giltigt C kort?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge är teoriprovet giltigt C kort?
  2. Vad ska en säkerhetskontroll omfatta?
  3. Hur förlängs Giltighetstiden för godkänt prov?
  4. Vad måste du göra för att få göra teoriprovet?
  5. Vad kallas teoriprovet för?

Hur länge är teoriprovet giltigt C kort?

De godkända delarna av provet är då giltiga i ett år, och du måste göra ett godkänt omprov för säkerhetskontroll inom ett år. Tänk på att kunskapsprovet måste vara giltigt när omprovet görs.

Vad ska en säkerhetskontroll omfatta?

Säkerhetskontroll. Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. ... Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Hur förlängs Giltighetstiden för godkänt prov?

  • Transportstyrelsen har beslutat att tillfälligt förlänga giltighetstiden för godkänt teoriprov eller körprov för behörighet B till 6 månader. Det innebär att godkänt prov kommer att vara giltigt i 6 månader från det datum provet blev godkänt.

Vad måste du göra för att få göra teoriprovet?

  • Du måste ha gjort riskettan och halkbanan för att få göra teoriprovet. För att få göra uppkörningen måste du ha blivit godkänd på teoriprovet. Ett godkänt teoriprov är giltigt i 4 månader. Om du inte klarar uppkörningen inom den tiden, måste du göra om teoriprovet.

Vad kallas teoriprovet för?

  • Officiellt kallas teoriprovet för kunskapsprov. Du måste ha gjort riskettan och halkbanan för att få göra teoriprovet. För att få göra uppkörningen måste du ha blivit godkänd på teoriprovet. Ett godkänt teoriprov är giltigt i 4 månader. Om du inte klarar uppkörningen inom den tiden, måste du göra om teoriprovet.