:

Hur lång tid bör man maximalt ge tillstånd för Heta Arbeten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid bör man maximalt ge tillstånd för Heta Arbeten?
 2. Är varmluftspistol Heta Arbeten?
 3. Vem får utfärdar tillstånd för Heta Arbeten?
 4. Vem får ge tillstånd Heta Arbeten?
 5. Får den Tillståndsansvariga utföra heta arbeten?
 6. Vilka är exempel på Heta Arbeten?
 7. Vilka arbeten räknas som Heta Arbeten?

Hur lång tid bör man maximalt ge tillstånd för Heta Arbeten?

Tillståndet ska utfärdas för så kort tid som möjligt och bör normalt inte gälla längre tid än en dag/ett skift. Riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen ska avgöra hur länge förhållandena på arbetsplatsen kan förväntas vara oförändrade med avseende på brandrisker.

Är varmluftspistol Heta Arbeten?

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Vem får utfärdar tillstånd för Heta Arbeten?

Vad menas med en tillståndsansvarig? Innan brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats överhuvudtaget får genomföras måste tre viktiga funktioner finns på plats; tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som ger tillstånd för arbetet.

Vem får ge tillstånd Heta Arbeten?

Vem får vara tillståndsansvarig? Den som är tillståndsansvarig behöver ha rätt behörighet och giltigt certifikat, det vill säga ha genomgått utbildning Heta Arbeten® eller motsvarande. Dessutom krävs erfarenhet av praktiskt arbete med brandskydd. Den tillståndsansvarige skall utses skriftligen av beställaren.

Får den Tillståndsansvariga utföra heta arbeten?

Vem får vara tillståndsansvarig? Den som är tillståndsansvarig behöver ha rätt behörighet och giltigt certifikat, det vill säga ha genomgått utbildning Heta Arbeten® eller motsvarande. Dessutom krävs erfarenhet av praktiskt arbete med brandskydd. Den tillståndsansvarige skall utses skriftligen av beställaren.

Vilka är exempel på Heta Arbeten?

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor....Här ges några exempel på arbetsmoment där heta arbeten förekommer:

 • takläggning.
 • svetsning.
 • skärning och kapning.
 • ogräsbränning.
 • färgborttagning med heta verktyg.

Vilka arbeten räknas som Heta Arbeten?

Alla verktyg och metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. Säkerhetsreglerna ska följas om arbetet anses kunna orsaka brand (brandfarliga) och det utförs på en tillfällig arbetsplats.