:

När får igelkottarna sina ungar?

Innehållsförteckning:

 1. När får igelkottarna sina ungar?
 2. Hur ser Igelkottens spillning ut?
 3. Vad äter igelkotten på vintern?
 4. Hur stor är igelkotten?
 5. Vilka insekter äter igelkotten?
 6. Vad är naturliga fiender till igelkotten?
 7. När går igelkotten i dvala?

När får igelkottarna sina ungar?

Parning sker på våren och 2-10 ungar föds efter en dräktighetstid på 5-6 veckor. Igelkottshonan tar själv hand om ungarna. Vid födseln är de blinda och har mjuka vita taggar. Efter tre veckor kan de lämna boet men följer honan i ytterligare några veckor och diar innan de klarar sig helt själva.

Hur ser Igelkottens spillning ut?

Artdatabanken har bett allmänheten att rapportera om de sett igelkottar till Artportalen. ... Igelkott bajs kallas för spillning och ser ungefär ut som en 1,5 till 5cm lång glansig mörkbrun eller svart korv som innehåller delar av baggar och insekter.

Vad äter igelkotten på vintern?

Igelkotten älskar lövhögar, gammalt ris, buskar och snår. Om din trädgård blir stökigare så gynnar det dessutom även sniglar, maskar och insekter som igelkotten gärna äter.

Hur stor är igelkotten?

 • Om igelkotten känner sig hotad så rullar den ihop sig till en liten taggboll. De väger mellan 0,35-1,5 kg och är cirka 20-30 cm lång. Spår. Igelkotten har fem tår. Spillningen är ofta i form av små bruna eller svarta korvar.

Vilka insekter äter igelkotten?

 • Igelkotten livnär sig huvudsakligen på insekter, däribland jordlöpare och andra skalbaggar, tvestjärtar och fjärilslarver, men även av mångfotingar och daggmaskar. Igelkotten äter nakna snäckor, till exempel sniglar, men dessa utgör bara en till fem procent av igelkottens föda.

Vad är naturliga fiender till igelkotten?

 • Berguven utgör en naturlig fiende till igelkotten. Även när igelkotten är helt ihoprullad är den inte fullständigt skyddad mot fiender. Till igelkottens naturliga fiender hör rovdjur som mård och räv. Kungsörn och berguv har tillräckligt långa och kraftiga klor för att döda en igelkott när den är helt ihoprullad.

När går igelkotten i dvala?

 • Igelkotten gömmer sig i lövhögar och liknande och går i dvala under ungefär oktober-april. Blir betydligt mer passiv än till exempel björnen och grävlingen, som bara sänker kroppstemperaturen ett fåtal grader. Igelkotten går i djup dvala och sänker kroppstemperaturen till under tio grader.