:

Hur länge får man vara varslad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får man vara varslad?
  2. Vad menas med kort varsel?
  3. Vad ska ett varsel innehålla?
  4. Vad är ett varsel om uppsägningar?
  5. Hur regleras anmälan av varsel?

Hur länge får man vara varslad?

Uppsägningstid. Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad menas med kort varsel?

Att med kort varsel få reda på att någon är sjuk, och inte kommer dagen efter, ställer till stora organisatoriska problem för ett litet företag.

Vad ska ett varsel innehålla?

  • Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske. Fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen.

Vad är ett varsel om uppsägningar?

  • Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske. Fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen. Varsel om uppsägningar. Att fastställa turordning för uppsägning

Hur regleras anmälan av varsel?

  • Varselanmälan regleras av lagen. Skyldigheten att anmäla varsel regleras i främjandelagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Regelverket finns för att Arbetsförmedlingen ska kunna underlätta omställningen för personer som berörs av varsel. Du kan behöva betala en varselavgift till staten om du anmäler ditt varsel för sent.