:

När varade kolonialism?

Innehållsförteckning:

 1. När varade kolonialism?
 2. Vilka blev konsekvenserna av kolonialismen?
 3. När var kolonialismen som störst?
 4. Hur påverkade kolonialismen Afrika?
 5. Hur påverkade kolonialismen första världskriget?
 6. När var England som störst?
 7. Vad är koloniialism?
 8. Vad är kapitalismen bakom kolonialismen?
 9. Hur länge har kolonisation funnits ända sedan forntiden och antiken?

När varade kolonialism?

kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet. Det fanns kolonier redan under antiken, men ordet kolonialism används framför allt om de europeiska ländernas kolonier från 1500-talet och framåt och senare även om USA:s och Japans kolonier.

Vilka blev konsekvenserna av kolonialismen?

Det innebar att en folkstam kunde splittras på grund av att den delades på varsin sida om en gräns. Samtidigt kunde två fientliga stammar tvingas in i en och samma stat. Det här har, framför allt i Afrika, lett fram till konflikter som gör sig påminda ännu idag genom till exempel inbördeskrig.

När var kolonialismen som störst?

I samband med industrialiseringen i Europa under senare delen av 1800-talet, intensifierades de europeiska stormakternas jakt på kolonier runt om i världen (främst i Afrika). Kolonierna behövdes nu framförallt till att förse kolonialmakterna med råvaror som kunde förädlas (omvandlas till produkter) i deras industrier.

Hur påverkade kolonialismen Afrika?

Afrika förlorade delar av sin kulturhistoria och sitt kulturella och religiösa arv när kolonialmakterna förde tiotusentals konstföremål till Europa. Kontinentens kulturarv återfinns idag till stor i europeiska museer där det är oåtkomligt för yngre generationer av afrikaner.

Hur påverkade kolonialismen första världskriget?

De europeiska kolonialmakterna, bland annat Storbritannien, Frankrike och Belgien utnyttjade sina kolonier till bristningsgränsen. Ingen kolonialmakt var villig att dela med sig av sina landområden till det nybildade tyska kejsardömet (Tyskland) som grundades 1871. Tyskland hade därför få kolonier, men ville ha fler.

När var England som störst?

Det brittiska imperiet nådde sin största geografiska utsträckning mellan 19. Vid Versaillesfreden 1919 erhöll Storbritannien tidigare tyska områden som mandat från Nationernas Förbund, och Egypten blev 1922 den första besittning som uppnådde full självständighet och oberoende från britterna.

Vad är koloniialism?

 • Kolonialism är den form av mellangruppslig dominans där bosättare i större antal invandrar permanent till kolonin från den koloniserande makten.

Vad är kapitalismen bakom kolonialismen?

 • Kapitalismen anses ha varit den viktigaste drivkraften bakom kolonialismen. Pengar som tjänades i kolonierna stannade inte kvar där utan gick till Europa eller Nordamerika. Handeln med slavar var länge ett särskilt otäckt exempel, liksom den engelska och amerikanska opiumhandeln till Kina.

Hur länge har kolonisation funnits ända sedan forntiden och antiken?

 • Kolonisation har funnits i alla tider ända sedan stora riken började ta form under forntiden och antiken. Men det var i samband med de europeiska upptäcktsresorna på 1400- och 1500-talen som staters kolonisering av främmande territorier började bli vanligt. Det var också nu som den moderna kolonialismen föddes.