:

Är cytostatika farligt?

Innehållsförteckning:

  1. Är cytostatika farligt?
  2. Hur fungerar cytostatika?
  3. Har du feber under cytostatikabehandling?
  4. Kan cytostatika ges direkt i blodet?
  5. Kan cytostatika döda normala celler?

Är cytostatika farligt?

Vissa cytostatika kan förorsaka mutagena, teratogena och carcinogena skador. Därför ska kvinnor som är gravida och män eller kvinnor som planerar en graviditet informeras av riskerna och ges möjlighet till andra arbetsuppgifter om åtgärder i arbetsmiljön inte kan säkerställa att dessa risker undanröjs (AFS 2007:5).

Hur fungerar cytostatika?

  • Så fungerar cytostatika Cancer uppstår till följd av genförändringar i celler. Genförändringarna leder till att cellerna delar sig ohämmat och tappar förmågan att dö när de blir gamla. Genom cytostatika kan man döda eller åtminstone hämma tillväxten av dessa celler och på så vis bota cancer eller bromsa sjukdomsförloppet.

Har du feber under cytostatikabehandling?

  • Om du får feber under cytostatikabehandling bör du kontakta ditt sjukhus och få råd och inte vänta hemma på att febern ska gå över. Blödningar. ... Den som i vanliga fall har lätt att må illa löper större risk för illamående även vid cytostatikabehandling. Patienter med ångest mår mer illa.

Kan cytostatika ges direkt i blodet?

  • Cytostatika ges oftast direkt i blodet. Behandlingen sker antingen i form av tabletter, kapslar eller genom en vätska. Ofta utförs behandlingen genom att man injicerar läkemedlen direkt in i blodet genom en ven, så kallad intravenös behandling, då en tunn plastkanyl förs in i ett blodkärl i armen.

Kan cytostatika döda normala celler?

  • Cytostatika kan inte skilja tillräckligt bra på cancerceller och normala, snabbväxande celler. Cancerbehandling med cytostatika dödar därför också oftast en del av de normala cellerna i till exempel benmärg, hår och slemhinnor. Det kan medföra biverkningar såsom. sänkta blodvärden.