:

Hur länge skuldsanering?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge skuldsanering?
  2. Vad händer om du hamnar hos Kronofogden?
  3. Hur länge kvarstår beslut om skuldsanering?
  4. När avslutas Skuldsaneringen?
  5. Vad är skuldsanering hos Kronofogden?

Hur länge skuldsanering?

Vad händer efter att du har fått beslut om skuldsanering En skuldsanering gäller alltid i fem år från beslut om inledande, även om din betalningsplan är kortare. Sedan ska den vara slut.

Vad händer om du hamnar hos Kronofogden?

Om skulden inte betalas eller bestrids i tid och registreras innan slutdatumet fastställs skulden genom ett utslag från Kronofogden och då registreras det automatiskt en betalningsanmärkning som sedan finns kvar i tre år för en privatperson. För ett företag (AB, KB, HB) finns en betalningsanmärkning kvar i fem år.

Hur länge kvarstår beslut om skuldsanering?

  • Beslut om skuldsanering kvarstår i fem år från den dag inledandebeslutet meddelades eller om en betalningsplan sträcker sig längre än fem år, så länge avbetalningsplan pågår.

När avslutas Skuldsaneringen?

  • Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som skuldsaneringsbeslutet fattades. Om det finns en betalningsplan som löper efter den dagen upphör skuldsaneringen istället samma dag som den sista inbetalningen ska göras.

Vad är skuldsanering hos Kronofogden?

  • Vid en skuldsanering är du skuldfri efter 5 år om du inte dragit på dig nya skulder. Får du skuldsanering hos Kronofogden syns detta på en kreditupplysning under hela 5-årsperioden. Skuldfinansiering däremot är ett privat lån utan myndighetsinblandning.