:

När får man börja träna efter hjärnskakning?

Innehållsförteckning:

  1. När får man börja träna efter hjärnskakning?
  2. Hur lång är Hjärntrappan?
  3. Får man träna när man har hjärnskakning?
  4. Hur fungerar Hjärntrappan?
  5. Vad är en Hjärntrappa?

När får man börja träna efter hjärnskakning?

Man ska vara symptomfri i minst 24 timmar innan återgång till fysisk aktivitet och mellan varje ”trappsteg” ska det gå minst 24 timmar. Om symptom uppkommer måste man avbryta aktiviteten och vila (total hjärnvila) och vilan ska fortlöpa tills man återigen är symptomfri.

Hur lång är Hjärntrappan?

Det ska gå minst 24 timmar utan symptom innan fysisk aktivitet bör påbörjas. Får ryttaren symptom efter ett nytt steg ska aktiviteten avbrytas och total hjärnvila upprepas.

Får man träna när man har hjärnskakning?

Hjärnvila tills dess alla symtom avklingat (undvik såväl psykisk som fysisk stress eller anspänning; avstå från TV-tittande, datoranvändning, all fysisk aktivitet som ger pulshöjning. Lugna promenader tillåtna). Denna hjärnvila får inte pågå längre än 48 timmar.

Hur fungerar Hjärntrappan?

Det ska vara minst 24 timmar mellan varje steg i hjärntrappan. Om spelaren får symtom efter ett nytt steg i hjärntrappan ska aktiviteten avbrytas. Spelaren ska då återuppta total hjärnvila tills symtomen försvunnit. Spelaren ska sedan efter ytterligare 24 timmars symtomfrihet kliva ner ett steg i hjärntrappan.

Vad är en Hjärntrappa?

Träningsprogram i sex steg Därför är det mycket viktigt att låta hjärnan återhämta sig långsamt efter en hjärnskakning. Hjärntrappan är ett träningsprogram i sex steg skapad för dig som fått en hjärnskakning och som ska ge en bra återhämtning.