:

Kan man dö av Duroferon?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man dö av Duroferon?
  2. Hur många Duroferon per dag?
  3. Kan man ta järntabletter varannan dag?
  4. Vad händer om man äter för mycket järntabletter?
  5. Kan man ta två Niferex samtidigt?

Kan man dö av Duroferon?

Duroferon innehåller järn i formen Fe2+ som absorberas i tarmen. Efter transport genom tarmmukosan når sedan järn blodbanan som Fe3+ och binds där till transferrin för vidare transport. Vid överdosering av järn når även Fe2+ blodbanan, och denna form är betydligt mer toxisk.

Hur många Duroferon per dag?

Vuxna och ungdomar från 12 år: 1 tablett morgon och kväll. Vid järnbristanemi kan dosen vid behov ökas till 3-4 tabletter dagligen, fördelat på morgon- och kvällsdos.

Kan man ta järntabletter varannan dag?

Nya studier visar att järntabletter varannan dag kan ge lika god effekt på blodvärdet som daglig dosering, med färre biverkningar som följd. Det tar längre tid till effekt, men kan vara ett bra alternativ till patienter som inte har en uttalad järnbristanemi.

Vad händer om man äter för mycket järntabletter?

Järn i större mängder kan vara giftigt. Tidiga symtom kan vara magont, kräkningar och diarré. Mycket höga doser av järn kan vara dödligt giftiga, speciellt för barn. Förvara därför alltid järn i form av kosttillskott oåtkomligt för barn.

Kan man ta två Niferex samtidigt?

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ta inte mer än 5 mg Niferex för varje kilo som du väger.